Text

Center för välfärdsförändring

Välfärden står inför stora utmaningar med fler äldre och en minskande arbetskraft. Vi som individer behöver bli friskare, mer aktiva och självständiga längre upp i åldrarna. Men välfärden behöver också utveckla nya system, produkter och tjänster för att öka förmågan och effektivisera arbetet.

Du som är aktiv inom välfärdsfrågor är välkommen med din utmaning oavsett om du arbetar inom akademi, näringsliv, civilsamhälle eller offentlig verksamhet. Center för välfärdsförändring är en mötesplats där vi tillsammans, med våra olika erfarenheter och perspektiv, hjälps åt att lösa välfärdens utmaningar baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

Film om centret

Syntolkad film om centret

Nyheter

Kalender

Workshop med näringslivet

  • 2024-04-11 12:30–15:30
U2-145. MDU, Universitetsplan 1 Västerås
Center för välfärdsförändring bjuder in till en andra workshop för att ta del av näringslivets perspektiv.

Terminsmöte

  • 2024-06-05 12:00–15:00
Västerås, lokal meddelas senare
Center för välfärdsförändring bjuder in samtliga parter för ett terminsmöte.

Kontakta oss