Text

Center för välfärdsförändring

Center för välfärdsförändring är en mötesplats där akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle hjälps åt för att lösa välfärdens utmaningar, baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter. Tillsammans förändrar vi välfärden för att skapa ett bättre liv – hela livet.

Vi samlar den kompetens du behöver

För att möta framtidens behov inom vård, skola och omsorg behöver vi utveckla nya system, produkter och tjänster. Center för välfärdsförändring har stor kunskap inom hälso- och välfärdsteknik. Genom vår samlade kunskap och våra kontakter inom forskningen, näringslivet och vård, skola och omsorgen kan vi samla den kompetens som behövs för att lösa just din utmaning.

Det erbjuder vi dig

 

Jobbar du med välfärdsfrågor? Kontakta oss.

Du som arbetar med välfärdsfrågor inom akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig verksamhet är välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Ta kontakt med oss

 

Därför behöver välfärden utvecklas

Välfärden står inför stora utmaningar med fler äldre och en minskande arbetskraft. Vi som individer behöver bli friskare, mer aktiva och självständiga längre upp i åldrarna. Men välfärden behöver också utveckla nya system, produkter och tjänster för att öka förmågan och effektivisera arbetet. Här behöver vi arbeta närmare och länka samman aktörer inom forskning, näringsliv och vård och omsorg.

Mer om varför Center för välfärdsförändring finns

 

Film om centret

Syntolkad film om centret

Aktuellt

Kalender

Delta i forskarnätverk

  • 2024-08-29 13:00–16:00
MDU, Västerås, sal U2-145
Bedriver du forskning med koppling till hälso- och välfärdsteknik? Från och med augusti 2024 finns möjligheten att delta i ett nytt forskarnätverk vid Center för välfärdsförändring. Första seminariet är 29 augusti.

Boka workshop hösten 2024

  • 2024-09-19 12:00–15:00
  • 2024-10-15 12:00–15:00
  • 2024-11-12 12:00–15:00
  • 2024-12-12 09:00–12:00
Eskilstuna eller Västerås
Workshopen arrangeras av Center för välfärdsförändring men det är upp till dig, som aktör inom kommun, region, akademi, näringsliv och civilsamhälle, att bestämma tema och frågeställningar. Boka redan idag!

Workshop: Hur skapar vi förutsättningar för framtidens vård och omsorg?

  • 2024-09-19 12:30–15:30
MDU Västerås
Vi vet att vi behöver utforma framtidens vård och omsorg tillsammans. Alla inom akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle behöver hjälpas åt för att ge förutsättningar för nyskapande. Men vad har vi för samarbetssätt, kontaktytor och kanaler där vi kan knyta an till varandra? Och hur kan vi förbättra dem för att bli ännu starkare tillsammans?

Kontakta Center för välfärdsförändring

Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se