Text

Innovationsarbete till ny nivå

Hälso- och sjukvården behöver nya innovationer och arbetssätt för att klara framtidens vård. Det här projektet syftar till att öka samarbetet mellan vård- och omsorgssektorn, akademi och näringslivet och ta tillvara på den samlade innovationsförmågan och kompetensen inom området. På så sätt kan vi ta fram framtidens produkter och tjänster enligt de behov som finns.

Människor som samarbetar kring en uppgift.

Det finns många förslag och idéer från medarbetare, forskare, invånare, företag om förbättringar inom hälso- och sjukvården. Problemet idag är att det inte finns ändamålsenlig samverkan mellan olika expertkompetenser och det saknas gemensamma arbetssätt för att hantera de innovationer som skulle kunna komma hälso- och sjukvården till nytta.

Så möjliggör vi innovation

Det behövs nya sätt tillgängliggöra innovationer i hälso- och sjukvården, samarbete är en del. Center för välfärdsförändring kommer tillsammans med Region Västmanland utforma den nya rollen som innovationscoach samt att planera och genomföra innovationshöjande aktiviteter som bland annat riktar sig till gymnasieelever och universitetsstudenter. I arbetet med innovationscoacher kommer Centret att ge stöd i utbildning och träning av innovationscoacher baserat på tidigare forskning inom innovationsledning i privat och offentlig sektor.

Genom att frigöra tid för sjukvårdande personal som innovationscoacher är förhoppningen att förmågan ökar hos personalen att identifiera behov som kan leda till tids- och resursbesparande åtgärder. Genom att stärka stödstrukturer och samarbeten över organisationsgränser bidrar det till att öka kompetens och kapacitet för mer effektivt samspel mellan vård- och omsorgssektorn, akademi och näringslivet.

Med de årliga innovationshöjande aktiviteterna är förhoppningen att skapa engagemang och intresse för Life Science Välfärd och hälsa bland ungdomar och studenter som är framtidens medarbetare och entreprenörer inom denna sektor.

 

Läs mer om projektet INVH 2.0 (Innovationsnätverket Välfärd och Hälsa) på Region Västmanlands hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt