Text

Effekter av införande av välfärdsteknik i Västerås stad

Risk för fallolyckor, avvikelser från boendet, och behov av fysisk tillsyn i äldre- och serviceboenden ställer höga krav på personalen och kan ha stor påverkan på de boendes livskvalitet.

Kvinnlig vårdare hjälper äldre man upp ur säng.

Hälso- och välfärdsteknik kan hjälpa personalen att hantera dessa utmaningar, men det kräver mycket resurser för att köpa in, sätta upp och använda tekniken. Ändring eller avveckling av befintliga rutiner kan också skapa frustration och förvirring. Hur vet man att tekniken sedan ger den effekt man vill ha?

Leder den hälso- och välfärdsteknik som införs sedan 2023 på 13 äldre- och serviceboenden till förbättringar för brukare och personal? Center för välfärdsförändring och Västerås stad kommer tillsammans att ta reda på om den fysiska tryggheten, hälsan och självständigheten för brukare ökar i jämförelse med innan tekniken infördes. Jämförelser kommer också göras för att se om personalens fysiska tillgänglighet ökar.

Olika metoder kommer att användas för att mäta resultatet, som att titta på rutiner, loggar, och ta del av personalens erfarenheter. Resultaten från undersökningen kommer att hjälpa till att justera tekniken och rutinerna för att uppnå bättre effekt för brukare och personal. Spridning av kunskapen är en prioritet i utvärderingen.

Läs mer här om Välfärdsteknik i Västerås stad Länk till annan webbplats.

Kontakt