Text

MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun

Anna Nilsson, Cajsa Möller, Linda Ahlsén, Daniel Jansson-Hammargren, Markus Bohlin, Emilia Rovira Nordman, Lucia Crevani, Helena Jerregård och Anja Ankelius.

För att finna lösningar på samhällsutmaningar, behöver olika sektorer mötas. MDU har sedan lång tid tillbaka väl etablerade samverkansavtal med Västerås stad och Eskilstuna kommun. Till kommunala partners läggs nu även Enköpings kommun, "Sveriges närmaste stad".

Det är med stor glädje vi nu går vidare med ett samverkansavtal som verkligen kommer gynna utveckling och lärande. Det är nödvändigt att ha nära relationer med lärosäten, för att kunna vara proaktiva i vår kompetensförsörjning. Vilket i förlängningen säkrar kompetensen i kommunens verksamheter och näringar, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör i Enköpings kommun.

Tre samverkansområden

Enköpings kommun och MDU har sedan 2022 fört dialoger om gemensam samverkan och samarbetet har även testats skarpt, i en förstudie om gröna näringar. Under 2023 ökade arbetet genom allt tätare dialoger och nu har parterna enats om gemensamma områden, som är grunden för den treåriga överenskommelsen. Områdena består av: student/utbildning, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning och livslångtlärande.

Samverkansavtalet kommer bidra till att parterna får fler gemensamma kontaktytor och att universitetets forskning och utbildning är mer relevant för kommunen. Forskningen ska göra samhällsnytta och studenterna som utbildas ska ha rätt kompetens, utifrån framtida arbetsgivares behov. Därför är kontakten med verksamheter i närområdet viktig.

Vi ser framför oss att vi genom samarbete över gränserna inom såväl forskning som utbildning kan hitta innovativa lösningar på många av kommunens utmaningar, säger Markus Bohlin akademichef vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik, MDU.

Helena Jerregård vicerektor för samverkan vid MDU har varit med sedan starten i dialogen med Enköpings kommun.

Det är först när personer med olika kompetens och kunskap från olika sektorer möts som vi tillsammans kan lägga komplexa pussel och hitta långsiktiga och hållbara lösningar, säger Helena Jerregård.

Kontaktinformation