Text

MDU Holding AB

MDU Holding AB är en del av universitetets innovationsverksamhet och jobbar tätt ihop med MDU:s innovationsrådgivning på innovationskontoret Idélab.

MDU Holding AB finns för att hjälpa till med:

  • Bildandet av nya bolag
  • Licensaffärer
  • Investeringar i tidiga forskar- och studentbolag
  • Stöd vid utvecklingen av start-up bolag som har en koppling till MDU

Holdingbolaget ska bidra till att kunskap och forskningsresultat från MDU kommer samhället till godo, i linje med visionen - ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.

Bolaget bildades hösten 2022 och nu pågår arbetet med att utveckla en verksamhet i holdingbolaget som kan verka i linje med MDU:s strategiska mål. Arbetet leds av holdingbolagets VD och dess styrelse.

Kontakt

Styrelse

  • Ordförande: Helena Jerregård, vicerektor med ansvar för samverkan
  • Paul Pettersson, Professor / Vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning
  • Johan Lilliecreutz, VD, LiU Holding AB