Text

Industri- och kommun­doktorander

Doktoranderna är länken mellan arbetsliv och universitet.

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst.

En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på universitetet och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Doktoranden forskar kring ett problem som arbetsgivaren har ett behov av att få hjälp med och bidrar därmed till att verksamheten utvecklas. Genom den praktiknära forskningen ser verksamheterna direkta resultat och får ny kunskap och förståelse för nya arbetssätt.

Industri- och kommundoktoranderna fungerar som en länk mellan forskningen och verksamheten och för MDU:s räkning hjälper de universitetets forskargrupper att se till så att forskningen som bedrivs är relevant i praktiken.

Återkopplingen som sker från verksamheterna är också värdefull för utvecklingen av universitetets utbildningar och studenterna får därmed också nytta av samarbetet.

format_quote

MDU-forskning kan förbättra prestandan i 5G-nätet

Marcus Jägemar

Ericsson

Läs mer

Forskarstuderande

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Som forskarstudent på MDU finns det en rad stödfunktioner. Biblioteket erbjuder bland annat forskarservice inom en mängd områden för att underlätta din studietid.

Läs mer