Text

Samverkansplattformar som driver samhällsomställningen

MDU driver många olika projekt i samverkan med näringsliv, kommuner, myndigheter och organisationer. Det kan handla om allt från forskningsprojekt till examensarbeten och framtagande av kurser. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

Flera projekt och samarbeten sker inom de samverkanplattformar som är kopplade till MDU. Samverkanplattformarna har en viktig funktion i att stärka relationerna mellan forskning, utbildning, näringsliv och offentlig sektor. Plattformarna erbjuder på olika sätt möjlighet för företag och verksamheter att delta i forsknings- och utbildningsprojekt som tar sig an samhällsutmaningarna. Projekt som bland annat bidrar till kompetensförsörjning, klimatomställningen, utvecklad innovationsförmåga, skolutveckling, hälsa och välfärd, digitalisering och stärkt företagande.


Här kan du läsa mer om våra samverkansplattformar

Kontaktpersoner

Ta gärna kontakt för att diskutera samarbetsmöjligheter.