Mälardalens högskolas logotyp

Text

Plattformar för samverkan

MDU driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

MDU har sedan länge samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Det kan handla om allt från forskningsprojekt till examensarbeten och praktik. Genom att sluta avtal på strategisk nivå bygger vi en plattform för långsiktiga samarbeten som gynnar alla parter.

MDU har strategiska samverkansavtal med följande verksamheter:

ABB, Alstom, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.


Plattformar

Kontaktpersoner

Ta gärna kontakt för att diskutera samarbetsmöjligheter.

Till toppen