Text

MDU och Motion Control utvecklar självtest för fallprevention

Det finns ett stort utbud av teknik som visar att en person har fallit – när det redan har hänt. Projektet PRE-fall utvecklar en lösning som kan uppmärksamma och förebygga risk för fall.

Två kvinnor och två män står framför en exponeringsvägg på företaget Motion Control.

Christer Gerdtman, Mia Folke, Maja Poppendicker och Joakim Jonsson som alla har arbetat med projektet PRE-fall.

Projektet går ut på att använda ett självtest med sensorer och dataanalys för att på ett tidigt stadium hitta förändringar som är relaterade till fallrisk. Det handlar till exempel om mätning av balans, styrka, snabbhet och koordination. Det är parametrar som avgör om en person löper större risk att falla, och även vilka möjligheter personen har att parera ett fall, säger Mia Folke, professor i hälsoteknik på MDU.

Mia Folke har en bakgrund inom vården som fysioterapeutbiträde och biomedicinsk analytiker. Hennes teknikintresse tog henne till Mälardalens universitet där hon läste till högskoleingenjör inom elektronik med inriktning medicinsk teknik. Nu bedriver hon forskning med fokus på interaktion mellan fysiologi och teknik.

Det är lätt att samarbeta mellan olika ämnesområden på Mälardalens universitet, det finns en vilja och en öppenhet. Vi har även en tradition av samverkan med företag, region och kommun, vilket är viktigt eftersom vår forskning ofta kräver praktiska tester och utvärdering i en realistisk kontext, säger Mia Folke.

Självtest som kan avlasta vården

Fallskador är ett stort problem bland äldre, men även för dem som är mitt i yrkeslivet. Det är skador som innebär lidande och inkomstbortfall för den enskilde och flera negativa konsekvenser för arbetsgivaren. Målet med PRE-fall är att utveckla sensorlösningar för objektiva mätningar av tidiga förändringar i fysisk förmåga som kan öka fallrisk.

Mätningen genomförs med hjälp av accelerometrar och gyron, men även EMG-sensorer som registrerar elektriskt motstånd i musklerna. Analysen visar vad personen behöver fokusera på i sin träning, och sedan kan utvecklingen följas upp med hjälp av nya mätningar.

Tanken är att förenkla mätningen så mycket som möjligt. Vilken information kan vi till exempel få ut när någon sätter sig på en stol och reser sig igen? Vi vill utveckla ett enkelt koncept som kan användas i hemmiljö för att komplettera och avlasta den offentliga vården, säger Mia Folke.

En kvinna iklädd shorts, runt midjan har hon en väska som det sticker ut ett tjugotal sladdar ifrån. Änden på sladdarna är kopplad till elektroder utspritt över högerbenet.

Anna Sandberg, kommunikatör på MDU, deltog i studien. Här mätning på högerbenet, det ben som Anna hade sämst balans i.

Kompetens från företag genom samverkan

Projektet genomförs i samarbete med företaget Motion Control som bidrar med spetskompetens inom sensorsystem. Motion Control har lånat ut teknisk utrustning som har använts för initiala tester under hösten, och på uppdrag av forskarna tar de nu fram ett anpassat sensorsystem som bättre svarar mot behoven i projektet.

Christer Gerdtman har själv varit industridoktorand på MDU och han ser stora vinster i att samverka med akademin och med andra utbildningar inom elektronik. För just detta projekt anlitades två elektronikingenjörsstudenter från Teknikhögskolan (YH) i Eskilstuna.

Anpassning är en lämplig studentuppgift eftersom den innehåller flera typiska steg i en utvecklingsprocess. Från specifikation, konstruktion, komponentval, beställning av mönsterkort och komponenter till kretskortslödning och tester, säger Christer Gerdtman.

En kvinna och en man håller sensorsystemet i händerna.

Maja Poppendicker och Joakim Jonsson har varit med och utvecklat elektroniken under sin utbildning. Nu är de anställda av Motion Control och arbetar bland annat med att utveckla tekniken i systemet.

Motion Control använder samverkansprojekt och examensarbeten som en metod för att komma i kontakt med och testa potentiella medarbetare.

För oss blev projektet en riktig jackpot med intressant teknikutveckling och möjligheten att rekrytera två nya talanger. Mia Folke och hennes kollegor på universitetet har en mycket god förståelse för tekniken och de är också vana att arbeta i utvecklingsprojekt tillsammans med studenter, vilket underlättade och bidrog till ett lyckat samarbete, säger Christer Gerdtman.

Samverkan som alla vinner på

Forskargruppen på MDU analyserar nu resultaten från mätningarna som genomfördes under hösten. Samtidigt färdigställs den uppdaterade mätutrustningen från Motion Control och sedan fortsätter arbetet för att förbättra analysen. På sikt ska mätningar i labbmiljö även flyttas ut i vardagen.

För MDU är samverkan med industrin och det omgivande samhället ett naturligt förhållningssätt. Mia Folke vill gärna utvidga samarbetet med näringslivet och hon betonar att det finns stora fördelar för företagen.

Många företagen tänker inte på att de har kompetens och lösningar som kan komma till nytta inom medicinsk teknik. Det kan vara en outnyttjad potential men det krävs ofta kompletterande kompetens och ett nätverk som vi på universitetet kan bidra med. Det är till exempel lättare för oss än för enskilda företag att komma in och göra kliniska tester hos vårdgivare, säger Mia Folke.

Kontaktinformation