Text

Inbyggda system


Medicinsk teknik

Forskningen inom forskargruppen fokuserar på tillförlitlig icke-invasiv fysiologisk datainsamling och signalbehandling. Målet är att hitta lösningar på verkliga problem och projekten genomförs i nära samarbete med den offentliga sektorn.

Kontaktperson

No partial template found

Medicinsk teknik-gruppens forskning är inriktad på multisensorsystem för mätning av fysiologiska parametrar. Systemen är utvecklade för att vara bärbara, inklusive artificiell intelligens och trådlös kommunikation för att möjliggöra fri rörlighet.

Pågående forskningsprojekt

From a scientific point of view, the ITS ESS-H graduate school will contribute to important application areas where the aims are to improve human health and minimize human suffering, and to provide reliable sensor systems for industrial use, also in safety-critical applications.


Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

ESS-H+-profilen syftar till en ökad specialisering, en betydande progression och höjda vetenskapliga ambitioner, jämfört med ESS-H, genom fördjupad samproduktion med våra partnerföretag inom ett integrerat fokusområde: Sensorsystem för hälsoövervakning/-övervakning av människor.


Projektansvarig vid MDU: Maria Lindén

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The objective of RECOG is to develop new technology for innovative brain-training for people with cognitive deficits. The ability to focus our attention on relevant information, maintain and manipulate this information during a short period of time (our Working Memory, WM), is central for human cognition.


Projektansvarig vid MDU: Elaine Åstrand

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Till toppen