Text

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Företagare – det här programmet är för dig!

Tillväxtmotorn vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDU tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.

Ledarskaps och affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag

Ny programstart under hösten 2024

Vi söker dig som är intresserad av ledarskap och affärsutveckling.

Skicka en intresseanmälan till Alexandra Elfridsson

Ledarskaps och affärs- utvecklingsprogram

I Tillväxtmotorns ledarskaps och affärsutvecklingsprogram hjälper vi dig med att till exempel förbättra din affärsstrategi.

Läs mer

Forskning kopplat till små och medelstora företag

Det unika med Tillväxtmotorn är kopplingen till MDU:s forskning, inom till exempel innovation, hållbarhet och internationalisering.

Läs mer

Samverka med våra studenter

Tillväxtmotorn möjliggör samarbeten mellan studenter och små- och medelstora företag till exempel när det gäller praktik och marknadsplaner.

Läs mer

Samverkan för ökad tillväxt

Tillväxtmotorn är ett affärsutvecklingsprogram med deltagare på olika nivåer. Målsättningen är att stärka dig som ledare. Programmet kan ses som personlig utveckling där du i en förtrolig miljö får ny kunskap som kan bidra till tillväxt och utveckling. Ny kunskap nås bland annat genom våra gästföreläsare men också genom deltagarnas egna erfarenheter. Programmet riktar sig till alla branscher.

Tillväxtmotorn ingår i ett strategiskt samarbetsavtal med Eskilstuna kommun, med stöd från Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Näringslivsenheten i Nyköpings kommun har tagit initiativ till att ingå avtal med MDU, för att driva en pilotomgång av Tillväxtmotorn.

Tillväxtmotorn fokuserar på små och medelstora företag, och drivs av MDU där syftet är att öka samverkan mellan näringsliv och akademi samt öka tillväxten i kommunen.

Advisory Board

Tillväxtmotorns Advisory Board är det rådgörande organet för verksamheten.

Här kan du läsa mer om Advisory Board

Samverkanspartners

Kontaktpersoner