Text

Ledarskaps och affärsutvecklingsprogram

Tillväxtmotorn är ett affärsutvecklingsprogram med deltagare på olika nivåer. Målsättningen är att stärka dig som ledare. Programmet kan ses som personlig utveckling där du i en förtrolig miljö får ny kunskap som kan bidra till tillväxt och utveckling. Tillväxtmotorn hjälper dig att ta steget.

Genom Ledarskaps och affärsutvecklingsprogrammet får du värdefulla kontakter med MDU, vilket ofta leder till samarbeten med våra studenter. Du håller dig dessutom uppdaterad om aktuella utbildningar och forskning och får möjlighet att diskutera vardagens utmaningar och tankar med andra företagsledare i små och medelstora företag. Du kan delta oavsett vilken bransch du verkar inom.

Ledarskaps och affärsutvecklingsprogrammet pågår under cirka ett år där vi erbjuder föreläsningar inom bland annat affärsplanering och strategier. Dessutom får du del av erkända experters och företagsledares kompetens. Ny kunskap uppnås bland annat genom våra gästföreläsare från akademi och näringsliv, men också genom deltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna skriver inledningsvis på sekretessavtal som snabbt skapar trygghet i gruppen.

Vi träffas regelbundet och i mindre grupper där du får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar.

Vi vänder oss till dig som:

 • har ett SME företag i Eskilstuna kommun oavsett bransch
 • är företagsledare eller har en ledande befattning på företaget
 • är projektledare
 • har ett företag som varit igång ett par år
 • har ett företag som vill växa
 • fått en ny, mer ansvarsfull roll i företaget

Programmets faktorer som leder till tillväxt

 • Tillit i grupp över tid: Du möter samma konstellation av människor i grupp under det årslånga programmet. Det skapar tillit och förtroende i gruppen och gör att deltagarna växer tillsammans.
 • Sekretess: Alla som deltar i programmet har sekretess. Det gör att utmaningar och frågeställningar som diskuteras i stannar i gruppen, något som skapar trygghet.
 • Mixen: Programmet innehåller såväl teorier och konkreta verktyg som kompetens- och erfarenhetsutbyte. Det bäddar för en bra mix där du och övriga i gruppen får chans att både testa och diskutera.
 • Metoden Action by learning: Vi lär mer av det vi gör än det vi hör. I Tillväxtmotorn har du alla möjligheter att snabbt testa och få feedback på vd- och ledarskapsprogrammets alla delar. Ta in – testa på – få feedback – justera.

Ny programstart under våren 2024

Vi söker dig som är intresserad av ledarskap och affärsutveckling.

Skicka en intresseanmälan till Alexandra Elfridsson

Tidigare deltagare om programmet

Tillväxtmotorns Ledarskaps och affärsutvecklingsprogram initierades 2010 och har pågått sedan dess med över 300 deltagare genom åren. Efter första året hade 30 procent av de deltagande företagen inlett samarbete med oss. Efter tre år har denna siffra fördubblats. Att också 95 procent av företagen uppger att de har förbättrat sin affärsstrategi talar sitt tydliga språk – Tillväxtmotorn föder framgång.

 • "Jag har fått nya kontakter och ny kunskap från föreläsningar och diskussioner med deltagarna i gruppen."
 • "Jag har fått bättre förståelse för ledning och delegering."
 • "Jag har fått verktyg för hur företaget kan möta psykisk ohälsa och sett hur viktiga mjuka värden är."
 • "Tack vare sekretessen har jag känt trygghet och kunnat ventilera företagsfrågor."

Teman för gästföreläsningar och träffar

 • Vd – roll och ansvar
 • Ledarskap och ledningsgrupp
 • Effektivt styrelsearbete
 • Konflikthantering
 • Arbetsmiljö
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Varumärkesstrategi
 • Ökad försäljning och marknadsföring
 • Försäljning och marknad
 • Hållbar ekonomi
 • Hållbar miljö
 • Mental träning
 • Digitalisering
 • Omvärldskunskap
 • Projektledning
 • Internationalisering
 • Kompetensförsörjning

Finansiering

Tillväxtmotorn och MDU får ekonomiskt stöd från Eskilstuna kommuns näringsliv och Sparbanksstiftelsen Rekarne. Det gör att vi kan erbjuda programmet till starkt subventionerat pris till företag. Målsättningen är att fler små och medelstora företag ska få del av universitetets kompetens som kan bidra till tillväxt och utveckling hos företag.

För program som ligger utanför den ordinarie verksamheten för ett lärosäte förutsätts extern finansiering. Med ett universitets ordinarie verksamhet menas grundutbildning och forskning. Grundutbildning kan vara till exempel vara lärar-, sjuksköterske- eller ingenjörsutbildning.

Tillväxtmotorns verksamhet som riktar sig till företag räknas till uppdragsutbildning och måste därför ha full kostnadstäckning. Mot den bakgrunden är det en stor satsning som görs från finansiärernas sida för att MDU ska kunna erbjuda programmet Tillväxtmotorn till små och medelstora företag.

Kontaktperson