Text

Advisory Board

Advisory board är en rådgivande grupp till Tillväxtmotorn.

Tillväxtmotorns Advisory Board ska ge input för att verksamheten ska stärkas och utvecklas. Det sker bland annat genom att sprida information och berätta om programmet för företag och samarbetspartners medlemmar. De hjälper också till vid rekrytering av deltagare till programmet samt att de aktivt jobbar med varumärkesbyggade kring Tillväxtmotorn.

Medlemmarna i Advisory board representerar:

  • Våra finansiärer: Eskilstuna kommun näringsliv samt Sparbanksstiftelsen Rekarne
  • Representanter från företag som deltagit i Tillväxtmotor programmet
  • Samarbetspartners: Vilsta Företagsgrupp, Agro Sörmland, MITC – Mälardalens Industrial Technical Center, Företagarna Eskilstuna-Torshälla
  • Representanter från Akademierna EST och IDT samt Idelab
    (EST = Ekonomi, samhälle och teknik, IDT =Innovation, design och teknik)
  • Dessutom ingår medarbetarna som arbetar operativt med programmet

Tillväxtmotorns Advisory board

Alexandra Elfridsson
Processledare Tillväxtmotorn, MDU

Andreas Frisk
Vd, Secor Säkerhetsdörrar och ordförande i Tillväxmotor Advisory Board

Anna Berg
Affärsutvecklare och programansvarig Idélab, MDU

Britta Nordin-Forsberg
Universitetslektor vid MDU, Chef för avdelning Organisation & Management vid EST, MDU

Cecilia Erixon
Universitetslektor vid MDU, projektdeltagare och ansvarig för forskningsdelen i Tillväxtmotorn

Cilla Krantz
Senior konsult, Agro Sörmland

Fredrik Jeanson
Universitetsadjunkt vid MDU, ansvarig för grundutbildningsdelen i Tillväxtmotorn

Goran Raundusi
Vd Rojan Food, Ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla

Hans Kindahl
Marknadskoordinator, Sparbanken Rekarne

Jens Carlberg
Enhetschef för affärsutveckling näringslivsavdelningen, Eskilstuna kommun

Johan Kostela
Processledare MITC

Mona Tjärnberg
Universitetsadjunkt i Innovationsteknik, MDU