Text

Samverka med våra studenter

Tillväxtmotorn kopplar ihop studenter och näringsliv. Du som företagare kan ta hjälp av våra studenter på olika sätt – genom kurser, föreläsningar, examensarbeten, workshop och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Vi har kurser inom indusriell ekonomi och företagsekonomi där samverkan med näringslivet är en naturlig del av innehållet.

Du har mycket att vinna på att låta en student göra sitt examensarbete i ditt företag.

Läs mer om uppsats och exjobb - låt en student göra jobbet! Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Jeanson.