Text

Sörmlandskontraktet

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Fabriksförening och MDU som bidrar till att ge MDU i Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT.

Samarbetets mål

 • MDU har ett utvecklat utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.
 • Sörmlandskontraktet bidragit till attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Det ingår nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor i utbildningarna.
 • Eskilstuna och Sörmland är attraktiva platser där företag och studenter vill stanna kvar och utvecklas.

Exempel på satsningar

 • Doktorander inom alla satsningsområden.
 • Industri 4.0
  • Fem nya kurser och flera befintliga kurser i civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign har anpassats efter digitalisering och industri 4.0.
 • Tillämpad AI
  • Ett nytt kandidatprogram i tillämpad AI med fokus på AI-baserade system och datasäkerhet startade höstterminen 2020.
 • Interaktionsdesign
  • Ett nytt program inom informationsdesign startade höstterminen 2020 samt ökad digitalisering inom masterprogrammet Innovation and Design.
 • Ekonomi och digial verksamhetsutveckling
  • Digital verksamhetsutveckling har lagds till som nytt spår inom ekonomprogrammet. ​Sex nya kurser om digitalisering ur företagsekonomiskt perspektiv har utvecklats.

Kontaktperson