Text

Sörmlandskontraktet ger ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Fabriksförening och MDU som bidrar till att ge MDU i Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT.

Målet med satsningen är att:

  • MDU har ett utvecklat utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.
  • Sörmlandskontraktet bidragit till attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
  • Det ingår nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor i utbildningarna.
  • Eskilstuna och Sörmland är attraktiva platser där företag och studenter vill stanna kvar och utvecklas.


Satsningar inom sex områden

Ekonomi och digital verksamhetsutveckling

Digital verksamhetsutveckling har lagds till som nytt spår inom ekonomprogrammet. ​Sex nya kurser om digitalisering ur företagsekonomiskt perspektiv har utvecklats.

Läs mer

Nyheter om Sörmlandskontraktet

  • Datum 2021-11-10
  • Artikeltyp Aktuellt

Artificiell intelligens gör skillnad i vår vardag och i bekämpandet av sjukdomar

Forskningsområdet som rör artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) växer ständigt. Aleksandar Bajceta, doktorand inom datavetenskap vid MDU, undersöker frågor kring just AI och ML.

om Artificiell intelligens gör skillnad i vår vardag och i bekämpandet av sjukdomar
  • Datum 2021-11-09
  • Artikeltyp Aktuellt

Industri 4.0 har revolutionerat hur mänskligt samverkar med system

Teknikens och digitaliseringens framfart i och med Industri 4.0 bidrar med en enorm utvecklingspotential för många branscher. Enxhi Ferko är doktorand inom datavetenskap vid MDU och specialiserar sig på molnbaserade och cyberfysiska system.

om Industri 4.0 har revolutionerat hur mänskligt samverkar med system
  • Datum 2022-06-14
  • Artikeltyp Porträtt

Växande behov av fördjupad kunskap kring digitaliseringens påverkan på internationell affärsverksamhet

Mosarrat Farhana påbörjade sina doktorandstudier vid Mälardalens Högskola under hösten 2020 inom området ekonomi. Hennes forskningsområde behandlar digitaliseringens framväxt inom ramen för internationella affärer.

om Växande behov av fördjupad kunskap kring digitaliseringens påverkan på internationell affärsverksamhet

Röster om SörmlandskontraktetNiklas Edmark, näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun:

- Sörmlandskontraktet är ännu ett exempel på det värdefulla samarbetet mellan Eskilstuna kommun och MDU som bidrar till ökad attraktivitet, förbättrad kompetensförsörjning och stärkta tillväxtmöjligheter.Helena Jerregård, vice rektor för samverkan på MDU:

- Genom Sörmlandskontraktet möjliggör kommunen och MDU tillsammans att företag och organisationer kan rekrytera den kompetens de behöver i takt med samhällets digitala transformation.Jessica Bruch, professor inom produktionssystem:

- Sörmlandskontraktet var rätt satsning i rätt tid för oss. Det har hjälpt oss att förnya och uppdatera vår ingenjörsutbildning med en ny inriktning mot ”smart produktion”. Det har givit oss möjligheter att rekrytera ny personal, inte minst tre nya professorer inom Internet Of Things, AI och Cybersäkerhet. De nya resurserna skapar möjligheter till nya projekt med ny finansiering från andra parter.


 

Yvonne Eriksson, professor inom informationsdesign:

- Sörmlandskontraktet har givit oss en unik möjlighet att utveckla en ny inriktning med programmet Interaktionsdesign. Ett program som möter de utmaningar som samhället står inför i samband med den digitala transformationen, i såväl arbetslivet som privatlivet. Kontraktet har även givit möjlighet att påbörja forskning som sätter användaren i fokus när det gäller utveckling och användning av den digitala tekniken.Cecilia Erixon, universitetslektor i företagsekonomi:

- Sörmlandskontraktet har resulterat i en utbildning inom företagsekonomi där studenternas kompetens och färdigheter kommer att bidrag till att utveckla företag och organisationer för framtidens hållbara och digitala samhälle.

Doktorander inom Sörmlandskontraktet

Projektledning MDU

Industri 4.0

Tillämpad AI

Interaktionsdesign

Hälso- och välfärdsteknik

Hälsorobotik

Ekonomi och digital verksamhetsutveckling