Text

Lokaler och grupprum vid MDU

På MDU finns det plats för dig. På våra campus hittar du en mängd lokaler och utrymmen som du som student kan använda fritt. Grupprum för grupparbeten, öppna studieplatser, datasalar med viss typ av programvara och kök där du kan värma din mat, är några exempel.

Studenter sitter i ett grupprum

Datorsalar

Som student har du tillgång till flera olika datasalar, beroende på vilken akademi du tillhör. Du kan använda salarna måndag-söndag 07:00 - 22:00. För att komma in behöver du ditt MDU-kort och kod. Tänk på att vissa datasalar kan vara bokade för undervisning.

Om du upptäcker ett fel i datasalen, kontakta Helpdesk:
Telefon: 016-15 51 50, e-post: helpdesk@mdu.se


Boka grupprum

Du som student kan boka grupprum på MDU gratis. Logga in med ditt studentkonto och välj fliken “Resursbokning”.

Tänk på att:

 • du får boka 7 dagar framåt i tiden
 • du får boka max 2 pass per dag (4 timmar) och totalt 8 pass (16 timmar)
 • om rummet inte används 15 minuter in på den bokade tiden är det öppet för andra att använda. 15 minutersregeln gäller inte för grupprum som är bokade för undervisning
 • avboka rummet om du inte ska använda det
 • alla i rummet ansvarar för att det hålls rent och snyggt.

Mobilapp för att se ditt schema och boka grupprum

MDU har även en officiell mobilapp som heter Kronox, där du kan se ditt schema och boka grupprum.

Mobilappen är speglad till schemat på webben vilket innebär att den alltid är uppdaterad. Det du kan göra är att söka fram dina kursscheman, och loggar du in kan du spara ditt schema. Du kan även använda resursbokning för att till exempel boka grupprum. Har du bråttom och bara snabbt behöver hitta ditt schema behöver du inte logga in, du hittar schemat ändå.

Mobilappen finns på Itunes Appstore och Google Play.

Har du problem att boka grupprum i mobilappen KronoX?

Efter namnbytet från MDH till MDU, har studenter som laddat ner mobilappen KronoX före augusti 2022, fått problem att boka grupprum i appen. Mobilen kommer ihåg den gamla adressen när man installerar om appen, därför behöver du göra följande i mobilappen KronoX:

 1. Klicka på: inställningar
 2. Klicka på: byt lärosäte
 3. Klicka på: ett annat lärosäte (du kommer inte att kunna logga in där)
 4. Klicka sedan på: inställningar
 5. Välj: Mälardalens universitet
 6. Logga sedan in i mobilappen

Öppna studieplatser

I alla byggnader på MDU:s campus i Eskilstuna och i Västerås finns öppna platser för studier, vissa med el- och nätuttag. Dessa studieplatser behöver du inte boka i förväg.


Kök

Det finns ett antal kök där du som student kan värma och äta mat som du har tagit med dig. Här hittar du köken:

 • Eskilstuna: plan 1 och 3
 • Västerås: Hus U entréplan, hus R entréplan


Stilla rummet

Stilla rummet är en plats dit du som student eller medarbetare kan dra dig undan en stund för att få en paus i vardagen. Rummet är öppet för alla oavsett tro eller livsåskådning. Det är viktigt att Stilla rummet upplevs som en plats för alla. Rummet kan inte bokas för sammankomster, det är öppet för alla vid alla tidpunkter på dagen.

Här hittar du Stilla rummet:

 • Västerås: hus R på plan 2.
 • Eskilstuna: rum B3-007 på plan 3.


Kartor och lokaler

Hitta till rätt lokal med hjälp av lokalguide.

Lokaler i Eskilstuna

Här hittar du lokalerna i Eskilstuna.

Lokaler i Västerås

Här hittar du lokalerna i Västerås.

Kontakta Studenttorget

Behöver du hjälp, kontakta studenttorget på studenttorget@mdu.se