Text

Studera med funktions­nedsättning

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning/funktionsvariation finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid.

Stödet riktar sig till dig som till exempel har dyslexi, ADHD, diagnos inom autismspektrumet, långvarig psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom som påverkar dina studier. Vissa former av pedagogiskt stöd kräver planeringstid. Därför är det viktigt att göra ansökan om stöd i god tid, helst redan så snart du blivit antagen till din utbildning.

1. Läkarintyg/utredning

För att du ska kunna få pedagogiskt stöd behöver du ha ett läkarintyg/utredning som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara skrivet av till exempel en läkare, psykolog eller logoped.

Om du inte har en utredning kan du ringa 1177 för att få mer information om hur du ska göra för att få en utredning.

2. Ladda upp ditt intyg/utredning digitalt

Du behöver också göra en digital ansökan på webbplatsen Nais. Där laddar du upp ditt intyg/utredning. Du blir sedan kontaktad av en samordnare för att diskutera ditt behov av stöd. Efter samtalet får du ett besked med rekommendationer om stöd.

Om du har frågor om vilka uppgifter som måste finnas med i intyget/utredningen, eller om du saknar möjlighet att skicka in en digital ansökan, kan du kontakta samordnaren.

Skicka aldrig känslig information i e-post

Skicka aldrig känsliga personuppgifter om dig själv som till exempel läkarintyg med hälsoinformation, namn och personnummer till universitetet via e-post.

Gör i stället alltid din ansökan om stöd på www.nais.uhr.se Länk till annan webbplats..

Inga ansökningar om pedagogiskt stöd kan behandlas på annat sätt än genom Nais.

Stödet utformas utifrån dina behov och kan bestå av till exempel:

  • talböcker (Legimus)
  • anteckningsstöd
  • förlängd tentamenstid
  • examination i mindre grupp
  • talsyntes och rättstavningsprogram
  • teckenspråkstolkning
  • mentor

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig för läraren och visa upp beskedet från samordnaren. Observera att besked från samordnaren endast är en rekommendation och att det alltid är examinatorn som beslutar om huruvida anpassningarna är möjliga att genomföra, utifrån kursplan och övriga bestämmelser.

Hjälpmedel/anpassning vid salstenta

Du som har ett besked med rekommendationer om stöd måste beställa hjälpmedel/anpassningar inför varje salstenta.

1. Anmäl dig först till tentan i Ladok för studenter Länk till annan webbplats..

2. Fyll sedan i webbformuläret Beställ hjälpmedel/anpassning till salstenta.

Anmälan till tentan och beställningen av hjälpmedel/anpassning måste göras senast tio dagar innan tentamen.

Vill du jobba som mentor eller dela med dig av dina anteckningar från föreläsningar? Att hjälpa andra som studerar kan vara ett meningsfullt och lärorikt extrajobb. För mer information om mentorskap och anteckningsstöd, kontakta någon av samordnarna av pedagogiskt stöd.

Tänk på att aldrig skicka känsliga personuppgifter om dig själv som till exempel läkarintyg med hälsoinformation, namn och personnummer till universitetet via e-post.

Kontakt

MDU:s samordnare för pedagogiskt stöd: