Text

Anmälan till kurser inom program

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Vilka behöver anmäla sig till kurser inom program?

De programstudenter som ska anmäla sig till kurser inom program inför termin två och efterföljande terminer gör det via antagning.se.


Vilka kurser ska jag söka?

I din utbildningsplan och ditt programschema ser du vilka kurser du ska anmäla dig till och vad de har för kurskoder.


Platsgaranti

Du kan få platsgaranti till 30 högskolepoäng/termin. Kom ihåg att du måste göra din anmälan senast sista anmälningsdag för att platsgaranti ska gälla.

Utbildningsplanen och examenskraven ska vara utgångspunkt för dina kursval. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du söker kurser som du inte har platsgaranti till, konkurrerar du med det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Kurser utöver program (fristående kurser) söks i konkurrens med övriga sökande och du kan då bli antagen till ytterligare 15 högskolepoäng.

I ditt programschema och din utbildningsplan står det vilka kurser du har platsgaranti till, vilken period på terminen det gäller, vilken ort kursen ges samt studietakt. En kurs kan ha flera anmälningstillfällen och om du väljer fel tillfälle så gäller inte platsgarantin. Om du är osäker på vilket tillfälle du ska anmäla dig till, kontakta studievägledare på akademin som ansvarar för ditt program.

Du som är student vid MDU kan logga in på antagning.se med ditt studentkonto. Eventuella handlingar du vill komplettera med ska laddas upp på dina sidor på antagning.se.


Platsgarantier för IDTs programstudenter vårterminen 2023

Civilingenjörsprogrammet i robotik CCV20

Civilingenjörsprogrammet i robotik CCV20

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Operativsystem

4

VT1

DVA315

14051

7,5

V

Sannolikhetslära och statistisk teori

4

VT1

MAA137

11086

7,5

E

Datakommunikation

4

VT2

DVA218

14029

7,5

V

Mekanik II

4

VT2

FYA018

11012

7,5

V

Skriv tabellbeskrivning här

Programmering av tillförlitliga inbyggda system

6

VT1

DVA452

14082

7,5

V

Avancerad signalbehandling

6

VT1

ELA412

14091

7,5

V

Tillämpad artificiell intelligens

6

VT2

CDT406

14080

15

V

Industrirobotik

8

VT1

DVA400

14059

7,5

V

Intelligenta system

8

VT1

DVA439

14077

7,5

V

Sensorteknik

8

VT2

ELA400

14083

7,5

V

Mobila robotar

8

VT2

ELA408

14084

7,5

V

Examensarbete för civilingenjörsexamen i robotik

10

VT1

DVA502

14106

30

V
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem GCV02

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem GCV02

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Flygsystemteknik samt motorteknik

4

VT1

FLA212

14105

7,5

V

Sannolikhetslära och statistisk teori

4

VT1

MAA137

11086

7,5

E

Elektroniksystem

4

VT2

ELA208

14079

7,5

V

Farkoststrukturer och materiallära

4

VT2

FYA017

11011

7,5

V

Aerodynamik och flygmekanik

6

VT1

FLA300

14110

7,5

V

Robust elektronik för tillförlitliga system *

6

VT2

ELA305

14081

7,5

V

Flervariabelkalkyl

6

VT2

MAA152

11104

7,5

V

Programmering av tillförlitliga inbyggda system *

8

VT1

DVA452

14082

7,5

V

Design av autonoma system *

8

VT1

DVA485

14103

7,5

V

Modellbaserad utveckling för tillförlitliga system *

8

VT2

DVA484

14095

7,5

V

Design av feltoleranta system *

8

VT2

FLA432

14108

7,5

V

Examensarbete för civilingenjörsexamen i tillförlitliga system *

10

VT1

FLA500

14109

30

V
Datornätverk och datakommunikation TCV21

Datornätverk och datakommunikation TCV21

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Projekt - Datakommunikation

4

VT1

DVA200

14025

15

V

Molntjänster

4

VT1

DVA254

14040

7,5

V

Datakommunikation för inbyggda system I

4

VT2

DVA258

14045

7,5

V

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik YHT01

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik YHT01

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Projekt - Datakommunikation

4

VT1

DVA200

14025

15

V

Molntjänster

4

VT1

DVA254

14040

7,5

V

Datakommunikation för inbyggda system I

4

VT2

DVA258

14045

7,5

V

Examensarbete för hing i nätverksteknik

6

VT1

DVA333

14066

15

V

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med Python

6

VT1

DVA245

14090

7,5

E

Hållbar utveckling inom datavetenskap

6

VT2

DVA319

14006

7,5

V
Datavetenskapliga programmet GKV04

Datavetenskapliga programmet GKV04

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Funktionell programmering med F#

4

VT1

DVA229

14034

7,5

V

Operativsystem

4

VT1

DVA315

14051

7,5

V

Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs

4

VT2

DVA246

14037

7,5

V

Informationssäkerhet

4

VT2

DVA252

14087

7,5

V

Datorgrafikens grunder

4

VT2

DVA338

14053

7,5

V

Information - kunskap - vetenskap - etik

6

VT1

DVA305

14049

7,5

V

Artificiell intelligens

6

VT1

DVA340

14055

7,5

V

Kalkyl, grundkurs

6

VT1

MAA049

11039

7,5

V

Matematiken bakom internet

6

VT1

MAA507

11119

7,5

V

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap

6

VT2

DVA331

14098

15

V
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign GCE01

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign GCE01

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Dynamik, krafter och rörelse

4

VT1

FYA016

11049

7,5

E

Miljöteknik för ingenjörer

4

VT1

MTK203

13075

7,5

V

Sannolikhetslära och statistisk teori

4

VT1

MAA137

11086

7,5

E

Elektronik grundkurs

4

VT1

ELA103

14068

7,5

V

CAD fördjupning

4

VT2

MTA200

14043

7,5

E

Lean produktion

4

VT2

PPU216

14017

7,5

E

Introduktion till Industri 4.0

4

VT2

PPU217

14019

7,5

E

Industriell dataanalys

6

VT1

PPU317

14047

7,5

E

Kvalitetsutveckling

6

VT1

PPU318

14052

7,5

E

Sannolikhetslära och statistisk teori

6

VT1

MAA137

11086

7,5

E

Integrerad produkt- och produktionsutveckling

6

VT2

PPU319

14054

7,5

E

Innovationsteknik i en industriell kontext

6

VT2

INO126

14120

7,5

E

Tillämpad operationsanalys och logistik

8

VT1

PPU407

14065

7,5

E

Verksamhetsstrategier

8

VT1

PPU425

14089

7,5

E

Visualisering för industri 4.0

8

VT1

PPU447

14067

7,5

E

Utveckling av produkter för cirkulära affärsmodeller

8

VT1

PPU456

14070

7,5

E

Industridesign, process

8

VT2

PPU421

14074

7,5

E

Lätta konstruktioner

8

VT2

PPU422

14076

7,5

E

Intelligenta fabriker

8

VT2

PPU445

14063

7,5

E

Supply Chain Management

8

VT2

PPU448

14069

7,5

E

Examensarbete, produktutveckling

10

VT1

PPU502

14127

30

E

Examensarbete, Innovativ produktion

10

VT1

PPU503

14113

30

E
Högskoleinjörsprogrammet i produktion och produktdesign GHE03

Högkoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign GHE03

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Dynamik, krafter och rörelse

4

VT1

FYA016

11049

7,5

E

Miljöteknik för ingenjörer

4

VT1

MTK203

13075

7,5

V

Sannolikhetslära och statistisk teori

4

VT1

MAA137

11086

7,5

E

Elektronik grundkurs

4

VT1

ELA103

14068

7,5

V

CAD fördjupning

4

VT2

MTA200

14043

7,5

E

Lean produktion

4

VT2

PPU216

14017

7,5

E

Introduktion till Industri 4.0

4

VT2

PPU217

14019

7,5

E

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign IKE20

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign IKE20

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Kvalitetsutveckling

6

VT1

PPU318

14052

7,5

E

Examensarbete, produktutveckling - konstruktion

6

VT1

PPU305

14102

15

E

Examensarbete - Innovativ produktion/logistik

6

VT1

PPU307

14104

15

E

Innovationsteknik i en industriell kontext

6

VT2

INO126

14120

7,5

E

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik IKE21

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik IKE21

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Kvalitetsutveckling

6

VT1

PPU318

14052

7,5

E

Examensarbete - Innovativ produktion/logistik

6

VT1

PPU307

14104

15

E

Innovationsteknik i en industriell kontext

6

VT2

INO126

14120

7,5

E
Informativ illustration DKE20

Informativ illustration DKE20

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Teknikillustration *

4

VT1

ITE241

14033

15

E

Vetenskapsillustration *

4

VT2

ITE334

14064

15

E

Examensarbete i informationsdesign

6

v.11-22

ITE336

14072

17,5

E

Forskningsprocesser

6

v.3-5

ITE335

14036

5

E

Informativ Illustration, specialisering *

6

v.6-10

ITE331

14101

7,5

E
Rumslig gestaltning DKE21

Rumslig gestaltning DKE21

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Konstruktion, material och 3D *

4

VT1

ITE234

14030

15

E

Plats, rum och rörelse- utomhus *

4

VT2

ITE300

14028

15

E

Examensarbete i informationsdesign

6

v.11-22

ITE336

14072

17,5

E

Forskningsprocesser

6

v.3-5

ITE335

14036

5

E

Rumslig gestaltning, fördjupning *

6

v.6-10

ITE341

14041

7,5

E
Textdesign DKE22

Textdesign DKE22

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Multimodala texter och grafisk form

4

VT1

ITE247

14021

15

E

Fackspråk och termer *

4

VT2b

ITE344

14024

7,5

E

Kommunikation i organisationer

4

VT2a

ITE345

14026

7,5

E

Examensarbete i informationsdesign

6

v.11-22

ITE336

14072

17,5

E

Forskningsprocesser

6

v.3-5

ITE335

14036

5

E

Textdesign fördjupning *

6

v.6-10

ITE337

14099

7,5

E
Interaktionsdesign - informationsdesign GKE12

Interaktionsdesign - informationsdesign GKE12

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Design genom förstärkt, utbyggd verklighet (xR)*

4

VT1

ITE210

14015

15

E

Interaktionsdesign i en global värld*

4

VT2a

ITE342

14022

7,5

E

Interaktionsdesignerns yrkesroller i olika organisationer*

4

VT2b

ITE343

14023

7,5

E

Examensarbete i informationsdesign

6

v.11-22

ITE336

14072

17,5

E

Forskningsprocesser

6

v.3-5

ITE335

14036

5

E

Fördjupning i interaktionsdesign *

6

v.6-10

ITE347

14046

7,5

E
Innovationsprogrammet GKE06

Innovationsprogrammet GKE06

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Innovation- och förändringsledning

4

VT1

INO118

14107

7,5

E

Mätning av innovation

4

VT1

INO242

14071

7,5

E

Tillämpad entreprenörskap och projektledning

4

VT2

INO337

14027

15

E

Konceptrealisering

6

VT1

INO333

14011

7,5

E

Examensarbete i innovationsteknik

6

VT1

INO334

14012

15

E

Forskningsdesign och metod

6

VT1a

INO332

14018

7,5

E
Kandidatprogrammet i tillämpad AI GKE11

Kandidatprogrammet i tillämpad AI GKE11

Termin

Läsperiod

Kurskod

Anm-kod

HP

Ort

Smarta digitala plattformar: molntjänster, säkerhet och big data*

4

VT1

DVA260

14044

7,5

E

Sannolikhetslära och statistisk teori

4

VT1

MAA137

11086

7,5

E

Artificiell intelligens 2*

4

VT2

DVA265

14003

7,5

E

Datahantering och datafication

4

VT2

DVA256

14042

7,5

E

Projekt i tillämpad AI*

6

VT1

DVA318

14005

15

E

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot intelligenta system

6

VT2

DVA309

14004

15

E
Kontakt

Har du frågor kring val av kurser och anmälan,
kontakta din programsamordnare eller en studievägledare.