Mälardalens högskolas logotyp

Text

Blanketter

Blanketterna behöver skrivas ut, fyllas i (för hand) och undertecknas innan de skickas eller lämnas in.

 

Om du som antagen student har särskilda skäl och inte kan ta din plats i anspråk kan anstånd sökas skriftligen med bifogat intyg som styrker skälen.

Student som är antagen vid Mälardalens universitet (MDU), och som har genomgått tidigare högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att ansöka om tillgodoräknande för högre studier vid MDU. Detta kan även gälla annan motsvarande utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex. genom yrkeserfarenhet.

Du behöver normalt sett inte ansöka om tillgodoräknande om du redan har en avslutad kurs vid annat svenskt lärosäte och önskar ta med den i din examen. Kontakta gärna en studievägledare om du vill veta mer.

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Länk till annan webbplats. Har du inget aktuellt MDU-konto kan du ansöka via denna blankett som lämnas till Studenttorget.

Student som är antagen vid Mälardalens universitet (MDU), och som har studerat utomlands på högskolenivå med godkänt resultat har rätt att ansöka om tillgodoräknande vid MDU. Detta kan även gälla annan motsvarande utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet.

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Länk till annan webbplats. Har du inget aktuellt MDU-konto kan du ansöka via denna blankett som lämnas till Studenttorget.

Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Universitetet kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.

Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut. Begäran ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen.

Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination.

Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en kurs har.

Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen. Studieuppehåll kan sökas från och med termin 2.

Om du vill avbryta dina studier inom ditt program ska du anmäla detta via Ladok i första hand. Om du ej har inloggningsuppgifter kan du använda denna blankett. Det blir då automatiskt avbrott på alla kurser inom programmet som inte är slutförda.

Logga in i Ladok Länk till annan webbplats.

Ansök om examensbevis på grund och avancerad nivå.

Ansök examensbevis för lärare, speciallärare, specialpedagog.

Ansök om examensbevis på forskarnivå.

Till toppen