Text

Student­ambassadör

Som studentambassadör representerar du universitetet på olika events genom att bland annat berätta om MDU och de utbildningar som bedrivs, hur det är att studera och dina personliga erfarenheter kring ditt studieval.

Du som studentambassadör blir bland annat en slags marknadsförare av universitetet och vårt utbildningsutbud. Främst för blivande studenter men även i andra sammanhang.

Uppdragen kan se olika ut. Du kan arbeta med flera av dem eller specialisera dig på något särskilt. Uppge i din ansökan vad du är intresserad av.

De vanligaste uppdragen som studentambassadör:

  • Stå på olika mässor, besök på gymnasieskolor och andra events och berätta om MDU och de utbildningar som bedrivs, hur det är att studera här samt dina personliga erfarenheter kring ditt studieval.
  • Arbeta som online-ambassadör och svara på frågor i chatt.
  • Delta vid digitala aktiviteter.
  • Arbeta praktiskt med själva genomförandet av våra mässor och events.
  • Agera värd vid externa besök som till exempel forskningskonferenser eller samverkanspartner.
  • Medverka som marskalk under Akademisk högtid. Som marskalk fungerar du som ceremoniell funktionär och assisterar med olika uppgifter för att de Akademiska högtiderna ska fungera så bra som möjligt samt präglas av högtidlighet.

Vad krävs för att bli studentambassadör?

De olika uppdragen kräver olika personliga egenskaper. För att söka behöver du läsa en pågående utbildning vid MDU (program) och vara svensktalande (flytande i tal och skrift). Som person ska du vara ansvarstagande och handlingskraftig.

Vilka tillfällen du kan arbeta bestämmer du själv utifrån ditt studieschema, men du förväntas kunna arbeta minst ett tillfälle i månaden, med undantag för sommaruppehåll.

Ort: Eskilstuna och Västerås (du förväntas kunna arbeta på bägge orter)
Körkort: önskvärt, men inget krav
Lön: timlön 120 kronor + semesterersättning.

Ansökan


Har du frågor?