Text

Aj, Oj, Halloj - skador, olyckor eller förslag till förbättringar

Via systemet Aj, Oj, Halloj kan du anmäla skador, olyckor eller förbättringsförslag om din studiemiljö på MDU.

Symboler för Aj, Oj, Halloj.

Aj

Aj-anmälan om du skadar dig fysiskt eller psykiskt under studierna.

Genom att göra en aj-anmälan får du även försäkringsinformation och bra länkar du kan behöva.

Oj

Oj-anmälan om du varit nära att skada dig i samband med studier eller har en ohållbar studiesituation som kan göra dig sjuk.

Halloj

Halloj-anmälan om du som student har ett förbättringsförslag rörande arbetsmiljön.

Vad är en bra studiemiljö?

En bra studie- och arbetsmiljö ska ha en positiv inverkan på dig, exempelvis genom att ge möjlighet till ett meningsfullt sammanhang, lärande och utveckling. En mindre bra arbetsmiljö kan till exempel vara tidspress, höga prestationskrav, mobbning, buller eller skaderisk.

Hjälp oss bli bättre

För att utveckla universitet som studie- och arbetsplats är det viktigt att du rapporterar om du till exempel skadar dig under din studietid. För att kunna arbeta förebyggande tar vi gärna emot förslag som kan göra universitet till en ännu bättre plats att studera.

Kontakt

På universitetet arbetar en samordnare som du kan vända dig till om du har synpunkter på studiemiljön.