Text

Många frågor om att sätta upp flaggor på campus

Den senaste tiden har det kommit många frågor från grupper av studenter som vill visa sitt stöd för Palestina på campus. Här vill vi reda ut vad som gäller för att samlas på campus och att sätta upp saker på väggarna, för att försöka undvika missförstånd.

MDU:s lokaler är platser för utbildning och forskning. Därför är det inte ok att använda till exempel grupprum för möten om intressen utanför studier eller forskning, oavsett om det handlar om en idrottsförening, ett politiskt parti eller någon annan viktig fråga. Det handlar inte om att universitetet tar ställning för något, utan att vi ska erbjuda platser som är tillgängliga för studenter som just vill studera.

Ett undantag finns i högskoleförordningen och det gäller studentföreningar som är demokratiskt uppbyggda och har rätt att använda undervisningslokalerna vid sammankomster för sina medlemmar (1 kap 13 §).

Utanför våra byggnader är det allmän plats, och där gäller samma regler som i samhället i övrigt vilket till exempel innebär att tillstånd behövs för manifestationer eller demonstrationer.

Vi vidarebefordrade de frågor om lokalerna som har kommit från studenterna till vår campuschef Peter Liljenstolpe för att reda i vad som gäller:

Studenter säger att de inte får sätta upp Palestina-flaggor, vad säger du om det?

Det är samma regler som gäller för alla på campus. Man får bara sätta upp affischer och andra anslag på vissa platser, som våra anslagstavlor. Det här handlade om vimplar i ett studierum, så det är alltså inte tillåtet.

Men studenterna säger att det ska finnas ukrainaflaggor i lokalerna, och upplever att det är olika regler som gäller, så hur ser det ut?

Studentgruppen lyfte att det fanns ukrainska flaggor på Campus och det var inget som vi som jobbar med lokalerna kände till. Vi har stora lokaler, vi är totalt 1 200 medarbetare och 18 000 studenter på två orter, så det är svårt att ha kontroll över vad som händer överallt. När vi blev uppmärksammade på att det fanns andra flaggor så togs dem bort.

Varför är reglerna så här, varför får man inte sätta upp saker?

Främst handlar det om att universitetets lokaler är till för att forska eller studera. Vi har ofta ont om platser för studier under intensiva perioder, som inför tentor eller när många gör grupparbeten samtidigt. Vi vill inte att det ska bli så att några som vill plugga tillsammans inte kan göra det för att studieplatser är upptagna av personer som träffas med sin förening eller umgås socialt. Vår främsta uppgift att ge möjlighet att studera.

Det är också en säkerhetsfråga. Om vi inte är noga med vad som får sättas upp var så kan det snabbt bli mycket affischering. Det är många som vill nå studenter med olika budskap, allt från reklam till politik. För att inte konkurrera med viktig information om salar och utrymningsvägar till exempel, är vi måna om att alla typer av anslag och budskap begränsas till särskilda ytor.

Vi får påminna varandra om vilka regler som gäller i våra universitetslokaler så att alla får bra koll på det, säger Peter Liljenstolpe avslutningsvis.