Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Reproduktiv livsplan för unga

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal. 

Start

2019-09-01

Planerat avslut

2025-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Det blir allt vanligare att föda barn senare i livet i Sverige såväl som i övriga Västvärlden. En större andel kvinnor och män planerar barn senare i livet, förmodligen utan att vara fullt medvetna om den ökade risken för infertilitet och graviditetskomplikationer. Det finns behov av att informera personal och allmänheten om de ökade riskerna med ökade ålder vid barnafödande. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål