Text

CTEDS2+

Projektet övergripande syfte är att utveckla en autonom spaningsförmåga för obemannade flygsystem, genom att vidareutveckla de resultat som har uppnåtts i tidigare gemensamma projekt.

Start

2023-07-01

Planerat avslut

2024-07-01

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektmål

Forskningen fokuserar på att utveckla och anpassa AI-baserade metoder och algoritmer för att åstadkomma autonom spaningsförmåga. Projektet kommer vidareutveckla och demonstrera relevanta lösningar och funktioner som tagits fram i CTEDS2 med bäring på en autonom spaningsförmåga samt möjliggöra för den att lyftas in i ett större system-av-system-ramverk för att medge integration i en större demonstrator-arkitektur.