Text

PREVIVE

Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living (IDEAHL)

Det övergripande syftet med projektet är att främja EU medborgarnas möjligheter och förmågor att använda digitala verktyg för att ta en mer aktiv roll i hur sin egen hälsa och välmående sköts, samt för att stödja sociala innovationer i personcentrerade vård- och omsorgsmodeller.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Hälsolitteracitet omfattar människors kunskap och förmågor att söka, förstå, utvärdera och tillämpa information om sin hälsa för att fatta beslut i vardagen gällande vård och omsorg, förbyggande av sjukdom och främjande av god hälsa.

Hälso- och välfärdsteknik är en drivande kraft för att hjälpa medborgare och hälsoprofessioner förebygga sjukdomar och riskfaktorer för dessa. Tekniken kan stödja hälsosamt åldrande och underlätta för tidig upptäckt och behandling av sjukdomar. Digitala lösningar är också en nyckel i hur människor får tillgång till sin egen hälsodata och sköter om sin hälsa. Användning av dessa digitala lösningar kan främja hälsolitteracitet, i vilket fall för benämningen digital hälsolitteracitet ((d)HL).

Trots dessa framgångar, det är avgörande att den pågående digitala transformationen i vård och omsorg inte omedvetet exkluderar människor som det syftar till att hjälpa. De största hindren ligger i patienters, medborgarnas, och hälsoprofessionernas brist på medvetenhet och självförtroende i användning av hälso- och välfärdsteknik. Vi får inte förutsätta att personer som använder teknik har även kunskapen om hur man använder digital hälsoteknik, och vi kan inte heller förutsätta att denna teknik när alla - inklusive utsatta grupper. En rad kognitiva, känslomässiga, sociala och personliga förmågor påverkar hur sådan teknik används.

IDEAHL-konsortiet består av 14 multidisciplinära samverkansparter från 10 EU medlemsländer, som arbetar tillsammans med patienter, medborgare, och andra sektorer på lokalnivå för att skatta och främja digital hälsolitteracitet.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att främja EU medborgarnas möjligheter och förmågor att använda digitala verktyg för att ta en mer aktiv roll i hur sin egen hälsa och välmående sköts, samt för att stödja sociala innovationer i personcentrerade vård- och omsorgsmodeller.

Projektmål

IDEAHL kommer att utveckla och prova nya modeller och ansatser gällande interventioner för digital hälsolitteracitet ((d)HL) och hur dessa kan tillämpas genom samproduktion av en omfattande och inklusive EU strategi för (d)HL.