Text

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

OnE LEARNS: Online Education for LEAdeRs in Nutrition and Sustainability

Projektet avser att öka kunskapen bland statstjänstemän och medarbetare inom NGO:s i Kenya, Etiopien och Rwanda om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, folkhälsonutrition och de globala hållbarhetsmålen. Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningssystem, hälsoutveckling och tillgång till mat. 

Avslutat

Start

2020-07-01

Avslut

2024-05-20

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektmål

Utbildningsprogrammet kommer att använda sig av en metodik som bygger på frågebaserat lärande. Metoden, och det tillhörande datorstödet, har utvecklats inom projektet Open Learning Initiative (OLI) på Carnegie Mellon University i USA. Metoden bygger på att deltagarna svarar på frågor där de direkt får återkoppling på vad de behärskar och vad de behöver arbeta mer med. Utbildningsmetoden är kostnadseffektiv och tidigare studier baserade på frågebaserat lärande visar att deltagarnas inlärningstid halverats. I en situation där det är ont om lärare skapar metoden möjlighet att utbilda fler.

Metoden kommer användas för att skapa utbildningsmaterial om de globala hållbarhetsmålen och hur man kan förbättra befolkningens hälsa med fokus på matens betydelse för barns-och mödrar hälsa och utveckling. Både i Etiopien och Rwanda är hämmad tillväxt, så kallad stunting, ett utbrett problem bland barn under fem år. Stunting beror på att barn inte fått tillräcklig med mat under sina 1 000 första dagar, vilket leder till att barnen blir kortväxta och inte utvecklas på samma sätt som om barnen hade fått tillräckligt med energi och näring.

Ett annat viktigt område inom projektet är att öka kunskapen kring digital hälsolitteracitet. Det kan beskrivas som förmågan att söka, hitta, förstå och bedöma hälsoinformation från elektroniska källor och tillämpa den kunskapen för att främja god hälsa och livskvalitet.

Projektmedlemmar

Christine Persson Osowski, lektor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Feben Javan Abraham, forskningsassistent med fokus på global hälsa och nutrition Länk till annan webbplats.

Benti Geleta Buli, doktorand i folkhälsovetenskap Länk till annan webbplats.

Länk till teamet på KTH Länk till annan webbplats.


Video

Länk till MDU-Play-video: "Frågebaserad metodik kan underlätta lärandet" Länk till annan webbplats.

 

Artikel

Projektet finns beskrivet i följande artikel Länk till annan webbplats.