Text

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Human

PREVIVE

Robotik

Sociologi

Multi-SAM Projektet/Nära vård

Syftet med projektet är att få in information och underlag för att skapa arbetsmodeller som minskar sjukhusets vårdinsatser till förmån för egenvård och främjar hälso - och sjukvård i hemmet och skapar en trygg och säker situation i hemmet för äldre med samordningsbehov mellan olika vårdgivare.

Start

2020-10-01

Planerat avslut

2024-10-10

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

En forskargrupp på HVV genomförde följeforskning av en organisationsövergripande intervention i samarbete med Eskilstuna Kommun, Region Sörmland och MKHV. Ett integrerat multiprofessionellt team har utformat nya arbetssätt som erbjuder ett sammanhållet vård- och omsorgssystem för äldre personer i ordinärt boende med samordningsbehov mellan olika vårdgivare.

Projektmål

Målet med detta projekt är att få in information och underlag för att skapa arbetsmodeller som minskar sjukhusets vårdinsatser till förmån för egenvård och främjar hälso - och sjukvård i hemmet och skapar en trygg och säker situation i hemmet för äldre med samordningsbehov mellan olika vårdgivare.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål