Text

Följeforskning av Center för Välfärdsförändring

Projektet ska skapa kunskap kring organiseringsformer med syfte att vara förändringsbärande. Även att utvärdera utfallen av den specifika satsningen Center för välfärdsförändring.

Projektets webbplats

Start

2024-01-17

Planerat avslut

2026-01-16

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrunden till projektet är ett behov att skapa kunskap kring effekterna av akademiska satsningar med syfte att öka samverkan och samhällsnytta av forskning. Dessa satsningar innebär ofta nya arbetssätt och organiseringsformer inom akademiska institutioner och samverkande parter. I detta projekt följs en sådan satsning som har som syfte att samproducera, tillgängliggöra och nyttiggöra ny kunskap och arbetssätt i samverkan med parter från akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Syftet med forskningsprojektet är att följa den framväxande samverkansplattformen Center för Välfärdsförändring och kartlägga vilka effekter som uppnås genom verksamheten samt skapa kunskap kring de organisatoriska och institutionella förändringsdynamiker som etableringen innebär. Utgångspunkten för forskningsprojektet är en praktikteoretisk förståelse av teknik och arbete. Studien ämnar därför att följa Centrets etablering kvalitativt och på nära håll genom intervjuer, observationer och analys av dokument.

Projektmål

Målet är att skapa kunskap kring organiseringsformer med syfte att vara förändringsbärande. Även att utvärdera utfallen av den specifika satsningen Center för välfärdsförändring