Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Räddningstjänstens bemötande av den enskilde

Projektet belyser hur den enskilde upplever och erfar räddningstjänstens bemötande under räddningsinsats och vid förebyggande aktiviteter, ur ett intersektionellt­ jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syftet med studien är enligt överenskommelsen (MSB dnr 2023–11396) att belysa hur den enskilde upplever och erfar räddningstjänstens bemötande under räddningsinsats och vid förebyggande aktiviteter, ur ett intersektionellt­ jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

I projektet samverkar vi med räddningstjänstorganisationerna i Västerås, Eskilstuna och Uppsala och huvudfokus för studien kommer vara rädd-ningstjänstens bemötande av den enskilda i så kallade utsatta områden.