Text

Industriell ekonomi och organisation


Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.


Kontaktperson

No partial template found

Seminarieserie DEM

Världsomfattande migration, ifrågasatt globalisering, och populistiska motrörelser väcker nya frågor om demokrati, makt och medborgarskap. Etablerade teorier sätts på prov och behöver omprövas, kompletteras eller ersättas av andra. DEM-gruppens forskning fokuserar på dessa utmaningar.

Nedan finns programmet för vårens seminarieserie. Om du är intresserad av att delta i dessa seminarier, kontakta Jörgen Ödalen.

Datum
  • 2022-05-24 10:15–12:00

“The Geopolitical Code Underlying China’s Belt and Road Initiative in Europe”

Gustav Sundqvist, lecture in political scince at MDU will give the seminar: “The Geopolitical Code Underlying China’s Belt and Road Initiative in Europe”

  • Plats R2-306, MDU, campus Västerås and Zoom

Pågående forskningsprojekt