Text

Teknisk matematik

Partikelexponering i Arbetslivet: Olika miljöer men samma risker?

Vi vill förstå vilka risker som är specifika för enskilda arbetsmiljöer, men också vilka risker som kommer av att arbeta i en dammig miljö generellt.

Avslutat

Start

2022-07-01

Avslut

2024-06-30

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Syftet med projektet är att öka kunskapen om riskerna med partikelexponering i form av damm i arbetslivet. Vi vill förstå vilka risker som är specifika för enskilda arbetsmiljöer, men också vilka risker som kommer av att arbeta i en dammig miljö generellt. Projektet grundar sig på mätdata från industrier med hög partikelexponering, vilket inkluderar svetsning, gjuterier, hårdmetallindustri och additiv tillverkning. Målet är att resultaten ska tydliggöra specifika arbetsmiljöer eller ämnen som innebär en större risk, men även vilka biologiska effekter som partikelexponering ger upphov till generellt.

Anslag i SEK:
3 559 000

Projektledare:

Alexander Hedbrant (Örebro universitet).

Externa projektmedlemmar:

Alexander Hedbrant, doktor, Örebro universitet; Ing-Liss Bryngelsson, forskarassistent, Region Örebro län; Maria Assenhöj, doktorand, Linköpings universitet; Lena Andersson, doktor, Universitetssjukhuset Örebro; Eva Särndahl, professor, Örebro universitet; Helen Karlsson, professor, Linköpings universitet, Stefan Ljunggren, doktor, Linköpings Universistetssjukhus.


Övergripande syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen om riskerna med partikelexponering i arbetslivet. Vi vill förstå vilka risker som är specifika för enskilda arbetsmiljöer, men också vilka risker som kommer av att arbeta i en dammig miljö generellt.

Projektmål

Målet med detta projekt är att bidra med en djupare förståelse för riskerna med partikelexponering i arbetslivet samt vilka biologiska processer som är centrala vid exponering. Vi förväntar oss även få fram data om vilka biologiska markörer som kan indikera en riskexponering.

 

Projektaktiviteter

Större delen av forskningsarbetet genomförs på medlemmars egna organisation med månadsvis webbmöten och något/några fysiska möten. Presentation av resultat genom publicering i vetenskapliga publikationer och internationella konferenser samt populärvetenskaplig sammanställning på forskargruppernas hemsidor. Majoriteten av arbetet kommer att göras på projektmedlemmarnas organisationer i Örebro, Västerås och Linköping. 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål