Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Teknisk matematik

Teknisk matematik är en forskargrupp vid MDU som fokuserar på att utveckla forskning och forskarutbildning inom tillämpad matematik. Syftet med forskningen är att utveckla befintlig och framtida teknik.

Kontaktperson

No partial template found

Fokusområden

  • Nätverksanalys, rankning och klassificering av stordata, matematik bakom internet, informationsteknik, biomatematik, bioinformatik, medicinsk informatik, text mining, maskininlärning, grafteori och sannolikhetsteori metoder för analys av data.
  • Beräkningsmatematik, numerisk analys, interpolation och approximation teori och optimering.
  • Matrisanalys och algebra med tillämpningar.
  • Differentialekvationer och differensekvationer med tillämpningar
  • matematik i industri.

Inom gruppen sker ett samarbete med forskare och forskargrupper inom andra ämnen vid andra lärosäten och forskningsinstitut i Sverige och utomlands. Samverkan med företag och medverkan i nationella och internationella nätverk omkring tillämpningar av matematik sker framförallt inom:

  • datavetenskap, informationsteknik, kommunikationsteknik, inbyggda system, robotik, maskininlärning och artificiell intelligens
  • fysik, elektroteknik och elektromagnetism
  • bioinformatik, ekologi och biologi, medicin och hälsoteknik.

Gruppen arbetar aktivt med att publicera forskningsartiklar och forskningsresultat både i nationella och internationella sammanhang och bidrar till att utveckla både grundutbildning och forskarutbildning i matematik/tillämpad matematik på MDU.

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande målet med detta projekt är att utforska olika möjligheter att designa nästa generations seismiska metamaterial för att förhindra skador som markvibrationer som härrör från jordbävningar eller dagliga transportmedel såsom järnvägar, kan ha på byggnader.


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Vi vill förstå vilka risker som är specifika för enskilda arbetsmiljöer, men också vilka risker som kommer av att arbeta i en dammig miljö generellt. Målet är att resultaten ska tydliggöra specifika arbetsmiljöer eller ämnen som innebär en större risk, men även vilka biologiska effekter som partikelexponering ger upphov till generellt.


Projektansvarig vid MDU: Christopher Engström

Huvudfinansiering: Afa försäkring, Örebro universitet