Text

RELIEF- euRopean bio-Economy aLliancE in Farming

Det allmänna målet för RELIEF är att främja potentialen hos modellerna för högre utbildning (HE) och Vocational Education & Training (VET) för att tillhandahålla nya utbildningsmetoder, innovativt läromedel och utbildningsmetoder inom området bioekonomi med fokus på att öppna upp nya lärandemöjligheter för att införliva bioekonomiska principer och praxis i jordbruket.

Start

2022-06-01

Planerat avslut

2025-05-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Jordbruket i EU är avgörande för försörjning och lokal utveckling samtidigt som det står inför många utmaningar som begränsade resurser och växande miljöutmaningar. Bioekonomi är en lösning på detta problem. För en framgångsrik bioekonomistrategi inom jordbruket behövs ytterligare stöd till arbetskraften, mer kunskap om bioekonomins effekter och affärsmodeller samt ökad medvetenhet och engagemang hos ett bredare spektrum av aktörer. Utbildning i bioekonomi saknas fortfarande i många EU-länder och det råder brist på personer med högre utbildning inom jordbrukssektorn. Övergången till bioekonomin behöver yrkesverksamma med multidisciplinär, lednings- och tvärsektoriell expertis. Högre utbildning och yrkesutbildning kan spela en avgörande roll i denna övergång genom att integrera särskilda läroplaner och utbildning.

RELIEF syftar till att utveckla och leverera ett innovativt tillvägagångssätt för undervisning i bioekonomi i jordbruket, genom att utveckla specifika inlärningsresurser som riktar sig till lärosätesstudenter och jordbruksutövare. Högskolor, yrkesutbildningar, jordbrukarkonsulter, forskningsinstitut och arbetsmarknadens parter från Italien, Grekland, Sverige, Cypern och Portugal kommer att leverera ett högkvalitativt nätverk inom EU för att främja bioekonomin på jordbruksagendan. RELIEF kommer att leverera en utbildningsbehovsanalys och utveckla två läroplaner i bioekonomi, för högskolestudenter, jordbrukare och jordbrukare för att utforska nyckelområdena som är avgörande för implementeringen av affärsmodeller och strategier för bioekonomi i jordbruket. Baserat på denna kunskap kommer RELIEF att designa och testa inlärningsenheter som kommer att innehålla en blandning av utbildningsmetoder. En e-lärande plattform kommer att erbjuda inlärningsresurser på 5 språk för självträning och nätverk för att stödja jordbruksföretagens långsiktiga hållbarhet.

RELIEF kommer att stimulera betydande förändringar i universitetets läroplaner, kursinnehåll och yrkesutbildning genom att integrera ett elevcentrerat tillvägagångssätt baserat på problembaserat, aktivt och transformerande lärande

Projektmål

Det allmänna målet för RELIEF är att främja potentialen hos modellerna för högre utbildning (HE) och Vocational Education & Training (VET) för att tillhandahålla nya utbildningsmetoder, innovativt läromedel och utbildningsmetoder inom området bioekonomi med fokus på att öppna upp nya lärandemöjligheter för att införliva bioekonomiska principer och praxis i jordbruket.