Text

Automatisering eller augmentering: Hur påverkas kontorsanställda av automatiserande teknologier i finansbranschen? (DigiFin)

Projektets syfte är att förstå vilken automatiserande teknologi, så som AI och algoritmbaserad teknologi, nyttjas i finansbranschen, och hur denna påverkar kontorsanställdas arbetsmiljö.

Anslag i SEK: 3, 4 miljoner

Start

2023-02-01

Planerat avslut

2026-02-01

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets syfte är att förstå vilken automatiserande teknologi, så som AI och algoritmbaserad teknologi, nyttjas i finansbranschen, och hur denna påverkar kontorsanställdas arbetsmiljö. I synnerhet är projektet fokuserat på att förstå huruvida sådan teknologi implementeras med syfte att ersätta eller understödja arbete.

Externa projektmedlemmar:
Gisela Bäcklander, Karolinska Institutet


Syfte och projektmål

Det övergripande syftet med projktet är att förstå användningen av automatiserande teknologier och deras konsekvenser för kontorsanställdas arbetsmiljö.

Mål med projektet:

  1. Att förstå användningen av automatiserande teknologier i finansbranschen.

  2. Att förstå vilka implikationer som sådan teknologi har på kontorsanställdas arbetsmiljö.

  3. Att producera tillämpbara riktlinjer för intressenter.