Text

Försörjning och skuldsättning

Konstruktioner av skuldsatthet

Projektets syfte är att bidra med kunskap om hur skuldsatthet konstrueras i två olika hjälpsökande sammanhang, såväl i onlineforum som i professionella skuldrådgivningssamtal, särskilt i relation till genus.

Start

2023-09-01

Planerat avslut

2028-08-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Antalet människor i skuld och särskilt överskuldsättning har ökat i Sverige, och det har beskrivits som ett stort problem både för individen och för samhället. Skuldsättning är alltså inte bara ett privatekonomiskt problem utan bör också ses som ett socialt problem. Det här projektet utforskar konstruktioner av skuldsatthet i svensk kommunal budget- och skuldrådgivning samt i ett onlineforum, alltså hur man i dessa rådgivande sammanhang pratar om skuldsatthet och vad som kan ingå i det begreppet. Kunskapen som projektet bidrar med kommer ytterligare att fördjupa vår förståelse för hur man ser på skuldsatthet och hur det kan hanteras för de människor som lider av skuldsatthetens konsekvenser i sina vardagliga liv.

Projektets syfte

Syftet är att bidra med kunskap om hur skuldsatthet konstrueras i två olika hjälpsökande sammanhang, såväl i onlineforum som i professionella skuldrådgivningssamtal, särskilt i relation till genus.