Text

Hälsa och välfärd


Försörjning och skuldsättning

Forskningsområdet rör frågor om skuldproblem, ekonomisk utsatthet och de samhälleliga insatser som utformats för att stödja individer med ekonomiska bekymmer.

Kontaktperson

No partial template found

Vårt forskningsintresse rör frågor om skuldproblem, ekonomisk utsatthet och de samhälleliga insatser som utformats för att stödja individer med ekonomiska bekymmer. Under de senaste åren har avdelningen för socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd satsat på detta forskningsområde, bland annat genom anställningar av doktorander och biträdande lektor och vi börjar nu profilera oss nationellt och har flera internationella samarbeten.

Pågående forskningsprojekt

Projektets övergripande syfte är att ge stöd för metodutveckling och lärande med hjälp av resultatutvärdering med formativa inslag.


Projektansvarig vid MDU: Pernilla Liedgren

Huvudfinansiering: Mälardalens universitet

Projektets syfte är att bidra med kunskap om hur skuldsatthet konstrueras i två olika hjälpsökande sammanhang, såväl i onlineforum som i professionella skuldrådgivningssamtal, särskilt i relation till genus.


Projektansvarig vid MDU: Helena Blomberg

Huvudfinansiering: Mälardalens universitet