Text

Heterogena system

Human

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Produkt- och produktionsutveckling

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Värdedriven innovation och framsyn

Algebra och Analys med tillämpningar

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Design av realtidssystem

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

"De andra" barnen i elevhälsan: (de)konstruktion och (be)mötande

Projektet utforskar den (inter)kulturella förståelsen hos skolsköterskor och skolkuratorer och hur denna får konsekvenser för samspelet mellan dem och eleverna.

Start

2023-02-01

Planerat avslut

2025-01-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Likvärdighet och jämlikhet är centrala värden inom svensk elevhälsa. Men görs elevhälsan likvärdig och jämlik för alla elever som möter elevhälsans professioner? Detta forskningsprojekt studerar hur elevhälsans görs likvärdig och jämlik för barn som har migrerat till Sverige. I fokus står de två elevhälsoprofessioner som oftast finns tillgängliga och nåbara för alla elever, dvs skolsköterskor och skolkuratorer. I ljuset av övergripande diskursen om migration, mångfald och kultur utforskar projektet den (inter)kulturella förståelsen hos skolsköterskor och skolkuratorer och hur denna får konsekvenser för samspelet mellan dem och eleverna. Projektet innehåller en litteraturöversikt och en kvalitativ intervjustudie med skolsköterskor och skolkuratorer samt kommer bidra till ny kunskap och även rekommendationer och riktlinjer.


Projektmål

Projektet kommer bidra till ny kunskap och även rekommendationer och riktlinjer.

 

Aktiviteter

Litteraturöversikt och kvalitativa intervjuer