Text

Förnybar energi

Nationalekonomi

Unity4Water - Värdeskapande av återvunnet vatten

Unity4Water är ett banbrytande projekt som förenar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. Forskare kommer att arbeta tillsammans för att optimera återanvändning av avloppsvatten och processvatten inom matproduktion.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Unity4Water är ett banbrytande projekt som förenar miljöteknik, samhällsvetenskap och den senaste tekniken. Initiativet fungerar både som en tvärvetenskaplig forskningsenhet och som en pedagogisk utställning. Forskare från olika områden kommer att arbeta tillsammans för att optimera återanvändningen av avloppsvatten och matproduktion, med fokus på näringsåtervinning, koldioxidinfångning och gödsling, med mera.

Unity4Water är mer än en forskningsenhet, det strävar efter att förändra allmänhetens uppfattning och regelverk kring återanvändning av avloppsvatten. Besökare kommer att med egna ögon få se den fantastiska processen där avloppsvatten omvandlas till frodiga grönsaker, med hjälp av avancerade system, automatiseringsplattformar och sensorer för realtidsövervakning. Det slutgiltiga målet? Att göra sig av med föråldrade synsätt på resursåteranvändning och visa framgångsrika, hållbara metoder. Unity4Water planerar också att expandera utanför Sverige och visa sin globala påverkan och potential med ett pilotprojekt i USA.

Detta projekt handlar inte bara om att odla grödor inomhus, utan också om att sätta en ny standard för återvinning och värdeskapande av avloppsvatten, tvärvetenskaplig forskning och samhällsengagemang, och att förändra hur vi ser på och använder våra värdefulla resurser.

Se processen från avloppsvatten till grönsak Pdf, 727 kB.

Mål med projektet

Unity4Water vill förändra allmänhetens uppfattning kring återanvändning av vatten. Vi kommer att visa hur avloppsvatten och processvatten omvandlas till mat, med hjälp av avancerade system, automatisering och sensorer. Målet är att bli av med föråldrade synsätt på resursåteranvändning och visa på framgångsrika, hållbara metoder.

Aktiviteter

Unity4Water kommer att fungera både som en tvärvetenskaplig forskningsenhet och ett show-case. Projektet kommer att koordineras av MDU, och genomföras i nära samarbete med alla projektpartners. Inledningsvis kommer en forsknings- och demonstrationsenhet att etableras vid MDU där behandlat vatten från olika källor i samhället, t.ex. avloppsreningsverk och industri, kommer att användas för bevattning av bladgrönsaker. Sedan kommer projektgruppen genom ett antal arbetspaket att accelerera resultaten till tester i anslutning till industrin.

Projektet genomförs i Västerås och i Texas.