Text

Framtidens energi


Resurseffektivisering

Inom området Resurseffektivisering arbetar forskarna med resurseffektiva lösningar, användning av bioenergikällor, med fokus på samhällets avfallsströmmar, som samtidigt möjliggör återvinning av andra resurser som till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Ett annat viktigt område är hur vi kan hitta energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDU: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen