Text

Resurseffektivisering

Tillförlitlighet och prestanda för solcellssystem

International Energy Agency (IEA) är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor och har 28 medlemsländer. Energimyndigheten fördelar medlen för att delta i detta arbetet till ett svenskt konsortium, där RISE agerar projektledare. Uppdraget handlar specifikt om att förbättra drift, tillförlitlighet och ekonomi för solcellssystem genom en gemensam plattform där kvalitetsaspekter utvecklas och kunskap sprids till olika marknadsaktörer. Det görs genom projektet IEA PVPS Task 13 - Tillförlitlighet och prestanda för solcellssystem.

Finansiering i SEK: 821 000

Projektansvarig vid MDU

No partial template found


Bakgrund

Uppdraget handlar specifikt om att förbättra drift, tillförlitlighet och ekonomi för solcellssystem genom en gemensam plattform där kvalitetsaspekter utvecklas och kunskap sprids till olika marknadsaktörer.

Projektmål

De övergripande målen för IEA PVPS Task 13 är att:

● Tillhandahålla en gemensam plattform för att sammanfatta och rapportera om tekniska aspekter som påverkar kvaliteten, prestanda och tillförlitligheten hos solcellsmoduler och system i en mängd olika miljöer och applikationer.
● Samla in modellerade och uppmätta data från olika solcellssystem från hela världen. Detta kommer att innehålla sammanfattningar av olika metoder från varje land, erfarenheter av en mängd olika solcellstekniker och systemdesigner.
● Sprida resultat från IEA PVPS Task 13 och kommunicera till våra intressenter på ett antal effektiva sätt, inklusive rapporter, workshops, webbseminarier och webbinnehåll.

Aktiviteter i projektet:

 1. Tillförlitlighet hos nya solcellsmaterial, komponenter och moduler
  1.1 Degradering hos nya solcells- och modultekniker
  1.2 Reparation och återanvändning av solcellsmoduler
  1.3 Inverkan av belastningsfaktorer; framtiden för accelererade tester
  1.4 Tillförlitlighet för solcellssystem med energilagring

 2. Prestanda och hållbarhet för solcellsapplikationer
  2.1 Flytande solceller
  2.2 Agrivoltaiska solcellssystem
  2.3 Solföljare med dubbelsidiga moduler
  2.4 Digital integration och digitala tvillingar
  2.5 Modulelektronik, effektivitet och skuggning

 3. Teknoekonomiska nyckeltal
  3.1 Extremt väder och inverkan på KPI:er på solcellsprestanda
  3.2 Riktlinjer för optimering av nyckeltal för specifika klimat- eller miljöer
  3.3 Inverkan av beslut i solcellsprojekt gällande ekonomiska nyckeltal
  3.4 Kartläggning av nyckeltal för ekonomi och tillförlitlighet

 4. Informationsspridning