Text

Resurseffektivisering

Future-proof Cities+

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities+ har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.

Start

2020-01-01

Planerat avslut

2026-02-28

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

MDU har tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling. Projektets totala budget, lärosätenas och de deltagande företagens medverkan, är 54 miljoner kronor.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en stark urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

I forskarskolan ”Future-Proof Cities” samlar nu tre lärosäten, i en unik satsning, sin professionella kunskap om stadsutveckling. Syftet är att utveckla Sveriges medelstora städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser. Inom forskarskolan kommer man att prioritera stadsutvecklingen i städer som Eskilstuna, Västerås, Gävle och Borlänge. Mycket av den forskning som tidigare bedrivits har fokuserat på de stora städerna.


Samverkan med näringsliv

Det unika med en forskarskola är att den bygger på en dialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhälle, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling. Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i dessa regioner. Doktoranderna planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid respektive lärosäte.

– Forskarskolan kommer att ge oss möjlighet att, tillsammans med våra samarbetspartners, utveckla den tvärvetenskaplig kunskap som behövs för att belysa och utveckla förståelse för flera aspekter av samhällsutmaningarna, säger Eva Thorin, forskningsledare för inriktningen Framtidens energi vid MDU.


Forskarskolans logotyp består av ett vitt evighetstecken (en liggand åtta) med en ljusgrön punkt uppe till höger som bryter den vita linjen.