Text

Infrastruktur och industri

Anna Sannö, Research Strategy Manager hos Volvo CE och tidigare forskare i hållbar produktion, berättar om sin forskning kopplat till mål nummer 9, med fokus på hållbara industrier.

Samverkanspartners

 • Volvo Construction Equipment
 • ABB
 • Bombardier Transportation
 • Leax group
 • DeLaval
 • Scania
 • Autotec
 • Atlas Copco
 • TPC
 • KK-stiftelsen
 • Saab AB
 • Vinnova
 • Kablageproduktion AB
 • Mälarenergi AB
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
 • Volvo Parts AB
 • European Regional Development Found
 • Eskilstuna kommun
 • Region Sörmland
 • Lindesbergs kommun
 • Örebro universitet
 • Alfred Nobel Science Park
 • Lunds universitet
 • Miljögiraff
 • Stena Metall Group
 • Swerea IVF
 • Volvo Group Trucks Technology
 • Mistra
 • Volvo Cars
 • AQ-Business Area Sheet Metals
 • Energimyndigheten
 • Forskningsrådet Formas
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sandvik AB
 • Skanska AB
 • Trafikverket
 • Camanio Care AB
 • Infoflex Connect AB
 • Neldus Tech
 • Senseair
 • SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science
 • Westermo R&D AB
 • Wireless Peer-to-Peer AB
 • Avalon Innovation
 • Brighter
 • Delphie
 • DELTA AB
 • JC Development
 • Motion Control,
 • Nordic Electronic Partner
 • Qamcom
 • Stille
 • Tjeders AB
 • KERLAN S. Coop
 • Mondragon University
 • Simula
 • Technische Universität Wien
 • Easy Global Market SAS
 • Orona
 • ULMA Embedded Solutions
 • Arcticus Systems AB
 • Iggesund Paperboard
 • University of L’Aquila
 • CEVT
 • Wärtsilä
 • Chalmers University of Technology
 • Linköping University
 • Malmö University
 • University of Gothenburg
 • Axis Communications
 • Ericsson AB
 • Grundfos
 • Jeppesen Systems AB
 • Robert Bosch GmbH
 • Siemens AB,
 • Tetra Pak
 • Alten Sverige AB
 • Enea
 • Unibap AB
 • Vetenskapsrådet
 • VTI
 • CISCO Systems, Inc.
 • Danfoss Power Electronics A/S
 • Danish Technological Institute
 • SYSGO
 • Technischen Universität Kaiserslautern
 • Technical University of Denmark
 • TTTech Computertechnik AG
 • University of York
 • Uppsala University
 • HIAB AB
 • Blekinge Institute of Technology
 • Addiva
 • ÅF
 • Etteplan
 • Prevas AB
 • Svensk Elektronik
 • Swedish Association for Software Testing
 • Swedsoft
 • Åbo Akademi University
 • Ikerlan S. Coop
 • Fagor Arrasate S Coop
 • Montimage EURL
 • Softeam
 • Dept. of Molecular Medicine (DMM) at Sapienza University
 • BrainSigns (BS)


utrota fattogdom


Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa

Pågående forskningsprojekt