Text

Produkt- och produktionsutveckling

Förnybar energi

GEFWIN - Next Generation Fibre-Steered Wind Turbine Blades

Projekt GEFWIN syftar till att demonstrera, testa och utvärdera den nya tillverkningsmetoden för vindkraftverksblad; "Rapid Tow Shearing" som förväntas leda till minskad mängd använt material och bättre designflexibilitet.
Anslag i SEK: 13 miljoner

Start

2022-11-01

Planerat avslut

2025-03-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Projekt GEFWIN syftar till att demonstrera, testa och utvärdera en ny tillverkningsmetod för vindkraftverksblad. Vindkraftverksblad är gjorda av kompositmaterial för att uppnå strukturell styrka och låg massa. Konventionella kompositmaterial använder enkelriktade skikt som är styvare längs fibrerna. En ny tillverkningsmetod som kallas "Rapid Tow Shearing" tillåter krökta fibrer som kan följa komponentens lastvägar och geometri. Detta leder till minskad mängd använt material och bättre designflexibilitet. GEFWIN kommer att utvärdera denna teknik på en skalad vindkraftsbladskomponent. Design för återvinningsbarhet kommer att främjas. En livscykelbedömning kommer att göras av de miljömässiga och ekonomiska effekterna av denna störande teknik.

Övergripande syfte:

Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en ny tillverkningsmetod för vindkraftsblad, inklusive miljömässiga och ekonomiska effekter på livscykelnivå.

Projektmål:

● Design och strukturell analys av nya vindkraftverksblad
● Tillverkning och utveckling av testanläggning
● Experimentell testning
● Miljö- och ekonomisk bedömning på livscykelnivå

Aktiviteter i projektet:

Design, tillverkning, testning och utvärdering av nya vindkraftverksblad.

Projektet genomförs i:

Schweiz, Sverige, Grekland, Storbritannien.