Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Industriella AI-system

Produkt- och produktionsutveckling

INDTECH - Industrial Technology Graduate School

INDTECH-projektet är en industriell forskarskola vid MDU, med fokus på implementeringen av Industri 4.0 och tillämpad AI inom produktionssystem i samverkan med 12 partnerorganisationer bestående av ledande industriföretag, forskningsinstitut och teknikcentra samt stödjande organisationer som AI Sverige, PiiA, Automation Region och Blue Institute. INDTECH Industrial Technology Graduate School erbjuder avancerad utbildning inom området industriell digitalisering, ett nytt och framväxande teknikområde som revolutionerar alla aspekter av tillverknings- och processindustrin

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Toppforskare från ingenjörsforskningsspecialiseringarna (IPR, FEC och ES) går samman för att ta itu med de nya industriella utmaningarna i doktorandforskningsprojekten, relaterade till verklig implementering av digital teknologi i produktionen, vilket ger doktoranderna ett nytt tvärvetenskapligt perspektiv inom industrin och stödja universitetets strategi inom digitalisering och Industri 4.0.

Projektmål

Allmänt mål: Alla inskrivna doktorander har tagit examen med doktorsexamen. Publicering Mål: Varje doktorand ska publicera minst 3 högkvalitativa uppsatser i noggrant utvalda internationella tidskrifter, och resten på högt uppsatta konferenser.

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål