Text

Innovation och produktrealisering


Produkt- och produktionsutveckling

Forskargruppen Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Forskningen utgår från en integrerad utveckling där många intressenters och tidsperspektiv är i balans.

Kontaktperson

No partial template found

Forskningen handlar om design, drift och förbättring av processer för produkt- och produktionsutveckling. En större del av forskningen som bedrivs inom forskningsgruppen Produkt- och produktionsutveckling fokuserar på design och drift av produktionssystemet där produkten förverkligas. Produktionssystemet innefattar komponenter som lokaler, människor, maskiner, utrustning och mjukvara/IKT vilket medför behovet av en helhetssyn vid systemets design och drift.

Centrala teman inom gruppen är:

  • Produktionssystems utveckling och industrialisering. Processer, information och kommunikation för innovation, utveckling och förbättring av flexibla produktionssystem, i linje med produktutveckling.
  • Hållbar produktutveckling och produktion. Metoder och verktyg, organisation och processer för att utveckla produkter med låg miljöpåverkan som bidrar till ekonomisk nytta. Systemanalys och beskrivningsmodeller för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara produktionssystem.
  • Digitalisering, automation och teknik. Införande och nyttjande av nästa generations teknik i produktionsmiljön.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med detta projekt är att utveckla en omfattande sammanställning av akademisk och praktisk kunskap relaterad till digitala tvillingar (DT) och bedöma deras potentiella relevans och påverkan ur ett kris- och beredskapsperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Alessio Bucaioni

Huvudfinansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projektet handlar om att designa in cirkularitet, resurseffektivitet och hållbarhet redan från början i investeringsprojekt. Det är en ny och unik ansats som har stor potential att skapa klimatneutrala och resurseffektiva fabriker.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: VINNOVA

INDTECH-projektet är en industriell forskarskola vid MDU, med fokus på implementeringen av Industri 4.0 och tillämpad AI inom produktionssystem i samverkan med 12 partnerorganisationer bestående av ledande industriföretag, forskningsinstitut och teknikcentra samt stödjande organisationer som AI Sverige, PiiA, Automation Region och Blue Institute. INDTECH Industrial Technology Graduate School erbjuder avancerad utbildning inom området industriell digitalisering, ett nytt och framväxande teknikområde som revolutionerar alla aspekter av tillverknings- och processindustrin


Projektansvarig vid MDU: Markus Bohlin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

KTP Energy Sweden är ett samverkansprojekt som erbjuder företag i Sörmland, Örebro län och Västmanland möjligheten att öka sin akademiska kompetens och strategiska arbete.


Projektansvarig vid MDU: Elvira Synnelius

Huvudfinansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

Huvudfinansiering: FFI

Det övergripande syftet med projektet är att stötta företag och offentlig sektor i att accelerera användningen av tillämpad AI för att stärka samhälle och konkurrenskraft i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Elvira Synnelius

Huvudfinansiering: Vinnova

Huvudsyftet med ShiftLabs är att stärka, skapa och främja tjänster riktade mot små och medelstora företag inom tillverkning som stödjer deras digitala transformation.


Projektansvarig vid MDU: Johan Kostela

Huvudfinansiering: Digital Europe (EU kommissionen)

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDU and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative