Text

Produkt- och produktionsutveckling

Grön Design - Cirkulära och hållbara produktionsinvesteringar

Projektet handlar om att designa in cirkularitet, resurseffektivitet och hållbarhet redan från början i investeringsprojekt. Det är en ny och unik ansats som har stor potential att skapa klimatneutrala och resurseffektiva fabriker.

Start

2022-09-20

Planerat avslut

2025-09-19

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet bidrar till att öka takten i industrins omställning till klimatneutrala fabriker genom att tänka grönt vid design och inköp av produktionsutrustning, media och byggnationer. Investeringsportföljen i svensk industri är mycket stor de kommande åren; i norr planeras investeringar för 1000 mdr, och tillverkningsindustrin investerar ca 33 mdr/år. Nya innovativa grepp behövs för att inte permanenta ohållbara tekniklösningar, designade enligt den linjära take-make-waste modellen. Designfasen styr efterföljande faser och det är kostsamt att förändra i produktionsfasen. Genom att tänka rätt från början förlängs livslängden och material- och resurseffektivitet byggs in vilket bidrar till den gröna omställningen.

Projektet avser

 1. bidra till minskad resursanvändning och CO2-avtryck från produktionen
 2. lösningar som förlänger utrustningarnas livslängd
 3. och ökar hållbarheten i drift
 4. gå från CAPEX till OPEX där utrustning leasas
 5. lärande från industriexempel till offentlig sektor
 6. affärsnytta för svenska maskinleverantörer som stärker sin internationella konkurrenskraft genom kund-leverantörssamarbete.

  Resultatspridning sker via konsortiet och ekosystemet inom hållbar produktion, och möjlighet till politisk påverkan via Delegationen för Cirkulär Ekonomi.

Projektmål

Projektet GRÖN DESIGN har potential att åstadkomma:

 • Minskad resursanvändning och CO2-avtryck från produktionen
 • Lösningar som kraftigt förlänger utrustningarnas livslängd genom underhåll, återanvändning och uppgradering
 • Ökar hållbarheten i driftsfasen genom minskat avfall, låg energiförbrukning osv.
 • Går från CAPEX till OPEX där utrustning leasas