Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Formell modellering och analys av inbyggda system

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

ShiftLabs

Huvudsyftet med ShiftLabs är att stärka, skapa och främja tjänster riktade mot små och medelstora företag inom tillverkning som stödjer deras digitala transformation.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

ShiftLabs stöder små och medelstora (SME) tillverkningsföretag i deras anpassning och acceptans av nya digitala teknologier. ShiftLabs är organiserat genom fyra regionala noder över hela Sverige, var och en bestående av ett ledande universitet inom produktionsforskning och ett teknologicenter som kan tillhandahålla tjänster till industrin. Noderna stöds och stärks av två storskaliga tjänsteleverantörer; EIT Manufacturing och Research Institutes of Sweden. På så sätt tillhandahåller konsortiet tjänster lokalt via ett nationellt och europeiskt nätverk av universitet, teknologicenter och tjänsteleverantörer. De regionala noderna är kontaktpunkter för SME-företag och fungerar som "one stop shop", där ett företag kan kontakta och få tillgång till de tjänster som tillhandahålls av hela nätverket.

Projektsyfte

Huvudsyftet med ShiftLabs är att stärka, skapa och främja tjänster riktade mot SME-företag inom tillverkning som stödjer deras digitala transformation. Tillverkningsindustrin utgör ryggraden i den svenska ekonomin. Svensk välfärd och BNP är starkt beroende av tillverkningssektorn på grund av dess betydande multiplikatoreffekt som stöder 2-3 andra arbetstillfällen för varje anställning inom sektorn. ShiftLabs kommer också att stödja industrin genom att använda digitala verktyg för att uppnå en balanserad och integrerad hållbar utveckling i de tre dimensionerna av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig.

ShiftLabs kommer att dra nytta av sitt starka europeiska nätverk med partners som är aktiva delar i flera europeiska initiativ. Tillverkningsindustrin kännetecknas av stora multinationella tillverkningsföretag och originalutrustningstillverkare (OEM), samt en stor bas av SME-företag och medelstora företag. Regioner som Mälardalen och Västra Götaland har fullständiga tillverkningsförsörjningskedjor med stora OEM, främst inom fordonsleverantörsnätverk, som vanligtvis är starkt beroende av SME-företag och alla relaterade serviceleverantörer. Tillverkningsindustrin utmanas alltmer av ökad global konkurrens, kortare produktlivscykler, massanpassning och miljöfaktorer som den pågående COVID-19-pandemin och sköra globala värdekedjor. Detta skapar en situation där industrin behöver öka hållbarheten (ekonomisk, miljömässig och social) och produktiviteten genom digital transformation för att överleva.

Övergripande behöver värdekedjorna uppnå en högre nivå av motståndskraft för att säkerställa leveranser. Det är en akut situation där företag som misslyckas med att transformeras riskerar att gå under, vilket resulterar i förlorad värde för den svenska industrin och förlust av sysselsättningsmöjligheter.

Projektmål

Etableringen av en gemensam metodologi och plattform som möjliggör synergier och gemensamma drag mellan noderna i EDIH för att öka effektiviteten, förmågorna och utbredningen av partners. Detta kommer att leda till nya, bättre och mer precisa tjänster till SME-företag. Uppfyllande av tjänster till SME-företag och medelstora företag. Detta inkluderar alla interaktioner med företag, t.ex. utåtriktade aktiviteter, öppna seminarier och anpassade testbäddsaktiviteter. Användning av digitala teknologier för att stärka industrins hållbarhet i tre aspekter; (1) miljöskydd (planet), (2) social rättvisa (människor) och (3) ekonomisk lönsamhet (vinst). Användning av digitala teknologier för att säkerställa att människan alltid är en del av tekniksystemen som används i tillverkningsindustrin och har kontroll över dem. Användning av digitala teknologier och uppkoppling för att säkerställa motståndskraft i tillverkningsvärdekedjor och vertikal integration mellan organisationens enheter och genom hela försörjningskedjan.