Text

Innovation och produktrealisering


Industriella AI-system

Forskningsgruppen Industrial AI Systems (IAIS) fokuserar på att integrera AI-lösningar i industriella system för att förstärka deras verksamhet med större effektivitet, motståndskraft, flexibilitet och smidighet. Särskild tonvikt läggs på självoptimering, självkonfigurering och självjustering för autonoma cyberfysiska produktionssystem (CPPS).

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Digitala Stambanan har sitt ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen för att utbyta data, information och kommunikation inom och mellan bolag. Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: PiiA, Vinnova

Syftet med detta projekt är att utveckla en omfattande sammanställning av akademisk och praktisk kunskap relaterad till digitala tvillingar (DT) och bedöma deras potentiella relevans och påverkan ur ett kris- och beredskapsperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Alessio Bucaioni

Huvudfinansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

INDTECH-projektet är en industriell forskarskola vid MDU, med fokus på implementeringen av Industri 4.0 och tillämpad AI inom produktionssystem i samverkan med 12 partnerorganisationer bestående av ledande industriföretag, forskningsinstitut och teknikcentra samt stödjande organisationer som AI Sverige, PiiA, Automation Region och Blue Institute. INDTECH Industrial Technology Graduate School erbjuder avancerad utbildning inom området industriell digitalisering, ett nytt och framväxande teknikområde som revolutionerar alla aspekter av tillverknings- och processindustrin


Projektansvarig vid MDU: Markus Bohlin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Det övergripande syftet med projektet är att stötta företag och offentlig sektor i att accelerera användningen av tillämpad AI för att stärka samhälle och konkurrenskraft i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Elvira Synnelius

Huvudfinansiering: Vinnova

Syftet med projektet är att utveckla optimala vägar mot smart produktionsplanering för motståndskraftiga energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Stavros Vouros

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Huvudsyftet med ShiftLabs är att stärka, skapa och främja tjänster riktade mot små och medelstora företag inom tillverkning som stödjer deras digitala transformation.


Projektansvarig vid MDU: Johan Kostela

Huvudfinansiering: Digital Europe (EU kommissionen)

Det övergripande målet med Cirkul8 är att maximera cirkulariteten för elbilsbatterier i branschen genom att tillämpa avancerad digital teknik, vilket skulle kunna förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft och stödja dess ansträngningar att uppnå elektromobilitet på ett hållbart sätt.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Knowledge Foundation

I projektet TRUST–SOS utvecklas digitaliserade tjänster för att öka nivån på tillförlitligt beslutsfattande för att optimera övergripande platssystem i terrängtransportapplikationer.


Projektansvarig vid MDU: Anas Fattouh

Huvudfinansiering: Vinnova