Text

Innovation och produktrealisering


Digitala och cirkulära industriella tjänster

Forskargruppen fokuserar på initiering, utveckling, och drift av digitala cirkulära tjänster, med beaktande av pågående förändringar och utmaningar relaterat till företag och ekosystem.

Kontaktperson

No partial template found

Forskargruppen positionerar forskningen i relation till industri 4.0/5.0. Forskningen syftar till att flytta fram kunskapsläget inom innovation för affärsmodeller, utveckling av förmågor, och teknologisk infrastruktur och arkitektur, i ett industriellt sammanhang, med användaren i fokus. Vår forskning beaktar både teknologi- och lednings-aspekter avseende exploatering, integration, och hantering av avancerade teknologier såsom industriell IoT (IIoT), Artificiell intelligens (AI), molnteknologier, blockkedjor, förstärkt verklighet, och analys av stora datamängder, med avsikt att möjliggöra digitala cirkulära industriella tjänster.

Vår forskning bidrar till teorier såsom digital tjänstefiering, innovation inom affärsmodeller, smart produktion och automation, produkt-tjänst-mjukvarusystem, och teknologiintegration eller industrialisering av nya teknologier.

Forskargruppen undersöker relevanta ämnen inom följande områden:

 • Digitala cirkulära tjänster under produkters användning
 • Digitala cirkulära tjänster i tillverkning av produkter
 • Digitala cirkulära tjänster i produktens slutfas

 

Publikationer

 • Chirumalla, K., Reyes, L.G., & Toorajipour, R. (2022). Mapping a circular business opportunity in electric vehicle battery value chain: A multi-stakeholder framework to create a win–win–win situation, Journal of Business Research, 145, 569-582.
  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.02.070 External link.
  Best paper award in Innovation, Management, and Governance for Sustainable Growth in 14th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge Conference, 2021.
 • Rad, F.F., Oghazi, P., Palmie, M., Chirumalla, K., Pashkevich, N., & Patel, P.C. (2022). Industry 4.0 and supply chain performance: A systematic literature review of the benefits, challenges, and critical success factors of 11 core technologies, Industrial Marketing Management, 105, 268-293.
 • Toorajipour, R., Chirumalla, K., Parida, V., Johansson, G., Dahlquist, E., & Wallin, E. (2022). Preconditions of Circular Business Model Innovation for the Electric Vehicle Battery Second Life: An Ecosystem Perspective. In: 10th Swedish Production Symposium, 2022, Skövde, Sweden.
  https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/59306 External link.
 • Åkesson, J., Sundström, A., Chirumalla, K., & Johansson, G. (2022). Exploring Challenges to Design Product-Service Systems in SMEs – A Case Study. In: 10th Swedish Production Symposium, 2022, Skövde. Best paper award within Integrated Product and Production Development.
  https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/59285 External link..
 • Leoni, L. and Chirumalla, K. (2021). Exploring Dynamic Capabilities to Facilitate a Smoother Transition from Servitization to Digital Servitization: A Theoretical Framework. In M. Kohtamäki, T. Baines, R. Rabetino, A. Z. Bigdeli, C. Kowalkowski, R. Oliva, & V. Parida (Eds.), The Palgrave Handbook of Servitization (pp. 165–180). Cham: Palgrave Macmillan.
 • Mostaghel, R. & Chirumalla, K. (2021). Role of customers in circular business models. Journal of Business Research, Vol. 127, 35-44.
 • Vu, F., Rahic, M. and Chirumalla, K. (2020). Exploring second life applications for electric vehicle batteries. In: 9th Swedish Production Symposium, 6-9 October 2020.
 • Chirumalla, K., Emmanuel-Ebikake, O., Leoni, L., Servati, M. (2019). Intra-firm and interfirm challenges in servitization ecosystem: Experiences from five product-centric firms in different industries. In: 22nd International Conference on Engineering Design (ICED), Delft, Netherlands, 05-08 August 2019.
 • Lindhult, E., Chirumalla, K., Pejvak, O. & Parida, V. (2018). Value logics for service innovation – Practice driven implications for servicedominant logic. Service Business, Vol. 12, No. 3, pp. 457-481.
 • Chirumalla, K., Pejvak, O. & Parida, V. (2018). Social media engagement strategy: Investigation of marketing and R&D interfaces in manufacturing industry. Industrial Marketing Management, Vol. 74, pp. 138-149.
 • Chirumalla, K. (2016). Organizing lessons learned practice for product-service innovation. Journal of Business Research, Vol. 69, pp. 4986-4991.

Pågående forskningsprojekt

Huvudsyftet med ShiftLabs är att stärka, skapa och främja tjänster riktade mot små och medelstora företag inom tillverkning som stödjer deras digitala transformation.


Projektansvarig vid MDU: Johan Kostela

Huvudfinansiering: Digital Europe (EU kommissionen)

Det övergripande målet med Cirkul8 är att maximera cirkulariteten för elbilsbatterier i branschen genom att tillämpa avancerad digital teknik, vilket skulle kunna förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft och stödja dess ansträngningar att uppnå elektromobilitet på ett hållbart sätt.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Knowledge Foundation

Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen hos cirkulära batterisystem för att skapa kompletterande laddningslösningar för elfordon.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Vinnova

I projektet TRUST–SOS utvecklas digitaliserade tjänster för att öka nivån på tillförlitligt beslutsfattande för att optimera övergripande platssystem i terrängtransportapplikationer.


Projektansvarig vid MDU: Anas Fattouh

Huvudfinansiering: Vinnova