Text

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Digitala tvillingar för samhällsviktiga verksamheter

Syftet med detta projekt är att utveckla en omfattande sammanställning av akademisk och praktisk kunskap relaterad till digitala tvillingar (DT) och bedöma deras potentiella relevans och påverkan ur ett kris- och beredskapsperspektiv.

Start

2024-02-01

Planerat avslut

2024-07-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektmål

Syftet med detta projekt är att utveckla en omfattande sammanställning av akademisk och praktisk kunskap relaterad till digitala tvillingar (DT) och bedöma deras potentiella relevans och påverkan ur ett kris- och beredskapsperspektiv.

Projektet kommer att:

  • Identifiera de samhällsviktiga tjänster som är mest lämpliga för användning av digitala tvillingar.
  • Kartlägga viktiga faktorer att beakta över hela livscykeln för digitala tvillingar.
  • Bedöma potentialen att använda digitala tvillingar för att identifiera, bedöma och mildra risker och sårbarheter i kritisk infrastruktur och tjänster.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål