Text

Produkt- och produktionsutveckling

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Industriella AI-system

Mittnoden AI Sweden

Det övergripande syftet med projektet är att stötta företag och offentlig sektor i att accelerera användningen av tillämpad AI för att stärka samhälle och konkurrenskraft i Sverige.

Projektets webbplats

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar: Mikael Klintberg, projektledare Örebro universitet och Camilla Ulvmyr, Projektledare Örebro Universitet

Anslag i SEK: 6 963 996 SEK

Beskrivning

AI Sweden är det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, gemensamt finansierat av den svenska regeringen och offentliga och privata partners. AI Swedens uppdrag är att öka användningen av AI till nytta för samhället och den svenska konkurrenskraften. För att nå ut i hela Sverige har AI Sweden byggt upp noder geografiskt spridda över Sverige. Örebro universitet har drivit en AI nod sedan 2019. Genom att Örebro universitet går samman med Mälardalens universitet skapas den nya ”Mittnoden” i AI Sweden som täcker Västmanland, Sörmland och Örebro län. Mittnoden avser att stötta företag och offentlig sektor i att accelerera användningen av tillämpad AI genom affärsutvecklingsstöd, kompetensmatchning och utbildning. Organisationer kommer genom insatserna få stöd i att utvärdera sin egen AI-mognad, identifiera behov och utmaningar, samt få vägledning i nästa steg mot transformation. Mittnoden avser även att utveckla ett starkt ekosystem inom industri, akademi och offentlig sektor, och att accelerera innovation och tillämpad forskning genom att vara väl förankrade och aktivt arbeta med ekosystemet.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att stötta företag och offentlig sektor i att accelerera användningen av tillämpad AI för att stärka samhälle och konkurrenskraft i Sverige.

Projektmål

 • Företagsfrämjande aktörer har ökad kunskap om AI och vilket stöd som finns till olika målgrupper.
 • Attrahera talanger med AI-kompetens till regionen.
 • Öka kunskapen om AI inom industri och offentlig verksamhet i regionen.
 • Fler företag i regionen arbetar med att införa AI teknologier för att skapa värde och konkurrenskraft.

 

Aktiviteter

 • Initiera direkta möten med företagsfrämjande aktörer.
 • Aktiviteter kring kompetensförsörjning.
 • Skapa nätverk för intressenter om AI.
 • Anordna öppna seminarier (med olika tematisk inriktning) kring AI tillämpningar.
 • Kartlägga företag och offentlig verksamhet som har behov av AI lösningar.
 • Skapa erbjudanden för företag och offentlig verksamhet med behov.
 • Coachning av företag och offentlig verksamhet med AI behov.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål